۲۸ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

اولين جلسه اقتصاد و فرهنگ با حضور مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مركزي در پالايشگاه امام خميني(ره)شازند

نشست فرهنگي با حضوردكتر شاكري مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مركزي و معاونين اين اداره در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي در پالايشگاه امام خميني(ره) شازند برگزار گرديد….

به گزارش روابط عمومي پالايشگاه امام خميني شازند در اين جلسه كه با پخش فيلم كوتاهي از فرايند نصب و راه اندازي واحدهاي بنزين سازي شركت آغاز شد ،مهندس شيرازي زاده مدير عامل شركت ضمن خير مقدم حضور دكتر شاكري وهمكارانشان، با اشاره به موقعيت و تعداد زياد كاركنان شركت، به اقدامات فرهنگي صورت گرفته در پالايشگاه و شهر مهاجران در طي سالهاي اخيراشاره نمود و گفت: در شروع تاسيس و اجراي هر پروژه اي مي بايست مطالعات فرهنگي و اجتماعي در آن منطقه و محل صورت پذيرد و با توجه به تاثيرات آن پروژه ، منطقه بررسي گردد و معظلات آن كاهش يابد كه يكي از كارهاي انجام شده در زمان تاسيس اين پالايشگاه، ايجاد شهرك مهاجران در نزديكي آن براي سكونت خانواده هاي كاركنان بود كه با پيش بيني سرريز جمعيت اراك و جلوگيري از تراكم و ترافيك شهر اراك لحاظ گرديد و در حال حاضر با گذشت ۲۰ و اندي سال و رشد جمعيت در اين مكان ، متاسفانه اين شهر تا كنون هيچ متولي فرهنگي نداشته است و تمام فعاليتهاي فرهنگي انجام شده در اين شهر توسط پالايشگاه و خصوصا روابط عمومي شركت انجام شده است. وي افزود مسئولين پالايشگاه به سبب ساكن بودن خانواده هاي پرسنل در اين شهر بر خود وظيفه دانسته و اقدامات فرهنگي را انجام دادند كه سال به سال گسترش يافت و از سال ۱۳۸۰ اين فعاليتها با همت پالايشگاه در كانون فرهنگي شهيد سليماني با ثبت نام بيش از ۲۰۰۰ نفر متقاضي در كلاسهاي متعدد، در حال خدمت رساني به مردم مي باشد. مهندس شيرازي زاده گفت: ما در اين سالها همچنان منتظر بوديم تا شماها بياييد و با همكاري روابط عمومي پالايشگاه، امورات فرهنگي را با توجه به تخصص و نياز به متولي قانوني سپرده تا ما بتوانيم با توجه به شرايط تامين بنزين كشور بيشتربر فعاليتهاي فني خود متمركز شويم. چراكه سازمان ارشاد اسلامي و تبليغات اسلامي متوليان فرهنگي مي باشند و ما هم در كنار شما در هر حد مقبولات قانوني در اين خصوص كمك خواهيم نمود.

در ادامه سليماني رئيس روابط عمومي شركت ضمن ارائه گزارش مبسوطي از اقدامات فرهنگي انجام شده طي سالهاي گذشته گفت: با توجه به اينكه دستور العمل و شرح وظايف سازماني خارج از شركت، براي اقدامات فرهنگي ما وجود ندارد اما اين امور با توجه به همايتهاي مديريت پالايشگاه و تلاش همه همكاران اقدامات فرهنگي،هنري،علمي وآموزشي بر اساس آموزه هاي ديني براي گروههاي سني مختلف در كانون از قبيل: ۸۰ عنوان كلاس آموزشي و ۴۰ استاد در زمينه هاي مختلف در نظر گرفته است كه در حال ارائه خدمات مي باشند و با اين وجود هنوز مطلوب ما نبوده و اميد آن داريم با همكاري شما نسبت به ارتقاء كيفي و كمي آن تلاش نماييم. سليماني با اشاره به كنترل بسيار خوب نيروي حراست و ايجاد امنيت در سطح شهرك پالايشگاه گفت: خلوت بودن اين منطقه مي تواند باعث شكل گيري يكسري فعاليتهاي انحرافي گردد كه با بالابردن سطح امنيت و فرهنگ مي توانيم از آن جلوگيري نماييم.

در ادامه دكترشاكري ضمن تبريك ماه رمضان و توفيق بهره برداري بيشتر از اين ماه حضور در اين پالايشگاه را يك افتخار دانسته و گفت: طرح مسائل فرهنگي در كنار مسائل اقتصادي هميشه از اهميتي ويژه اي برخوردار بوده و امسال قطعا از اهميت بيشتري برخوردار است چراكه رهبرمعظم امسال را سال”اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي” نامگذاري نموده اند و از آنجاييكه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي در استان مركزي به عنوان تنهاترين متولي فرهنگي در زمينه دولتي مي باشد اميدواريم بتوانيم در اين زمينه موثر باشيم و قطعا در سالهاي گذشته كوتاهي هايي از جانب ما بوده است. وي گفت: در استان با ۲ پديده مواجه هستيم .يكي بنيه قوي فرهنگي استان كه بزرگان فرهنگي بسياري در اين استان بوده اند اما متاسفانه از كمترين امكانات فرهنگي اين استان برخوردار است. و ديگر اينكه شهر اراك يك قطب صنعتي در سطح كشور مطرح بوده و مي بايست در زمينه فرهنگي نيز نمونه باشيم كه فاصله داريم. دكتر شاكري در پايان صحبتهايش بيان داشت: ما اينجا خدمت شما رسيديم تا اولين قدم را در نزديك كردن فرهنگ و اقتصاد به يكديگر برداشته باشيم و اعلام نماييم در حد توان فعلي مي توانيم در خدمت مردم اين استان بالاخص كاركنان پالايشگاه و شهر مهاجران باشيم و با تاسيس دفتر ويژه اي در شهر مهاجران در كنار فعاليتهاي فرهنگي شما قرار بگيريم. .