اولین تعمیرات اساسی واحدهای جدید CDU-NHT/OCT-KHT-ISOMERIZATION طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی(ره) زودتر از موعد مقرربا موفقیت انجام شد

به گزارش روابط عمومی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند مدیر عامل شرکت از انجام موفقیت آمیز اولین تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر، تصفیه نفتاواکتانایزر، تصفیه هیدروژنی نفت سفید و ایزو مریزاسیون طرح توسعه فاز جدید این پالایشگاه در اردیبهشت و خرداد ماه امسال خبر داد.. .

به گزارش روابط عمومی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند مدیر عامل شرکت از انجام موفقیت آمیز اولین تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر، تصفیه نفتاواکتانایزر، تصفیه هیدروژنی نفت سفید و ایزو مریزاسیون طرح توسعه فاز جدید این پالایشگاه در اردیبهشت و خرداد ماه امسال خبر داد. مهندس شیرازی زاده با اشاره به اینکه واحدهای طرح توسعه این شر کت علیرغم تمامی کمبودها و به ویژه فشارهای ناشی از تحریمهای بین المللی از اسفند ماه ۱۳۸۹ به ترتیب در مدار تولید قرار گرفتند. لذا واحدهای CDU-NHT/OCT-KHT-ISOMERIZATION بعد از حدود ۳ سال کارکرد مداوم برای اولین بار تحت تعمیرات اساسی قرار گرفتند که نکات قابل توجهی به شرح زیر در برداشت: با توجه به تحریم اعمال شده دسترسی به اکثر سازندگان تجهیزات غیر ممکن بود و لذا کلیه مشکلات بجا مانده از زمان راه اندازی توسط همکاران این شرکت مرتفع گردید. با تلاش شبانه روزی پرسنل این شرکت، کلیه قطعات مورد نیاز تعمیرات اساسی با صرف زمان زیادی قبل از شروع کار علیرغم نبود اطلاعات فنی کامل و نمونه قطعات، تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به شرایط موجود ، در زمان ساخت و نصب تجهیزات فرآیندی مشکلات زیادی از زمان ساخت بجا مانده بود که با تلاش همکاران، تمامی اشکالات به صورت استاندارد رفع گردید. مدیر عامل پالایشگاه افزود: خوشبختانه با توجه به تمامی مشکلات ذکر شده واحدهای فوق بلحاظ آمادگی نیروی انسانی متخصص و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تعمیرات اساسی براساس برنامه زمانبندی شده، در مجموع ۸روز زودتر از موعد مقرر انجام و کلیه واحدها در سرویس قرار گرفت که این موفقیت با تلاش و پیگیری مجموعه مدیران واحدهای شرکت بویژه مدیر محترم عملیات و روسای تعمیرات و خدمات فنی مهندسی و بهره برداری و کلیه همکاران پالایشگاه به ثمر رسید که به سهم خود از همه تشکر و قدردانی می نمایم. . .