تعمیرات اساسی واحدهای CDU/VDU-LPG-CCR پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند با موفقیت انجام شد

رییس تعمیرات اساسی پالایشگاه امام خمینی شازند از انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر در اتمسفر و خلاء ، گاز مایع ، تبدیل کاتالیستی ، سیستم Tempered Water و سیستم سوخت رسانی این پالایشگاه در مهرماه امسال خبر داد. …..

به گزارش روابط عمومی پالایشگاه پالایشگاه امام خمینی شازند مهندس خدابخشی با اشاره به این که فعالیتهای تعمیرات اساسی به منظور بازبینی ، رفع خرابی ها وعملیات پیشگیرانه برای اطمینان از کارکرد قطعات و تجهیزات وهمچنین تضمین بهروری حداکثری صورت می گیرد گفت: تعمیرات اساسی واحد CCR طبق برنامه اولیه ۳۰ روز در نظر گرفته شده بود که با بررسی های لازم (زیر نظر پژوهشگاه صنعت نفت)در روزهای اولیه تعمیرات اساسی مشخص شد که نیاز به تعویض کامل تیوبهای کوره H-252 و H-253 نمی باشد لذا برنامه به ۲۱ روز کاهش یافت. وی گفت:تعمیر سه دستگاه کوره و تعویض ۲۵% از تیوبهای شیشه ای این دستگاه، باز بینی و تعمیر فن های هوایی، برجها و ظروف، تعداد۶۶ دستگاه مبدلهای حرارتی ، تعداد ۴۷ دستگاه کولر های هوایی واحد تقطیرو باز کردن ۲۵% از پلاگ های کلیه کولرهای هوایی ، تعویض ۴ دستگاه مبدل E-151A,B و E-116A,B ، عملیات شل تست و تیوب تست۵۰ درصد مبدل ها، بیرون کشیدن تمامی تیوب باندل ها و انجام عملیات شستشوی صنعتی ، تمیزکاری و انجام تستهای پوسته و تیوب و تایید نهائی بازرسی فنی و بهره برداری. تعویض ۳ عدد از مبدل های E-501 / E-506 / E-510 به طور کامل، تخلیه کاتالیست راکتورها و احیاء وشارژ کاتالیست جدید از جمله کارهای برنامه ریزی شده بود که با موفقیت پایان گرفت . رییس تعمیرات پالایشگاه افزود:خوشبختانه تعمیرات واحدهای فوق براساس برنامه زمانبندی ۲۷ روزه بود که از اول مهرماه آغاز شد و ما موفق شدیم در مجموع ۷ روز زودتر از موعد مقرر واحد ها را در سرویس قرار دهیم که این موفقیت با تلاش و پیگیری مدیرت محترم شرکت و کلیه همکاران در ادارات بهره برداری، تعمیرات ، خدمات فنی و مهندسی ،تدارکات کالا،ایمنی و آتش نشانی، امور مالی واداری ، امورقراردادها ، روابط عمومی، حراست وسایرعزیزان به ثمر رسید که به سهم خودم از همه تشکرو قدر دانی می نمایم. . . . . .