با موافقت قطعی دولت واردات بنزین افزایش می یابد

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از افزایش واردات بنزین به روزانه ۱۰ میلیون لیتر با موافقت قطعی دولت خبر داد و گفت: بنزین وارداتی جایگزین بنزین تولیدی پتروشیمی ها در سال جدید خواهد شد.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی کشور در گفت و گو با خبرنگار شانا اظهار کرد: واردات بنزین در سال گذشته روزانه ۳.۵ میلیون لیتر بود که در صورت تصویب نهایی، این میزان به ۱۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

عباس کاظمی با بیان اینکه در سال ۹۲ روزانه ۶.۲ میلیون لیتر بنزین به عنوان اکتان افزا از پتروشیمی ها دریافت و با بنزین تولیدی پالایشگاه ها مخلوط می شد، افزود: قرار است در سال جدید این میزان بنزین از خارج کشور وارد شود.

بر اساس این گزاش وزیر نفت نیز در روزهای پایانی سال گذشته بر افزایش واردات بنزین به کشور تاکید کرده و گفته بود: پس از ارزیابی و بررسی در این مورد، میزان افزایش واردات بنزین مشخص خواهد شد.

تولید روزانه ۶۰ میلیون لیتر بنزین در کشور  

کاظمی همچنین به افزایش بنزین تولیدی پالایشگاه های داخل کشور در اواخر سال گذشته اشاره کرد و گفت: در اواخر سال گذشته بنزین تولیدی کشور به ۶۰ میلیون لیتر در روز رسید و سعی ما بر این است که این میزان تولید در سال جدید نیز حفظ شود.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با اعلام این که سال ۹۱ میزان بنزین تولیدی کشور از پالایشگاه ها ۴۸ میلیون لیتر بود، افزود: در یک سال گذشته بنزین تولید داخل با ۱۲ میلیون لیتر افزایش، به ۶۰ میلیون لیتر در روز رسید.

کاظمی به طرح های افزایش ظرفیت در برخی از پالایشگاه های کشور اشاره کرد و گفت: سعی داریم تا جایی که ممکن است ظرفیت تولید بنزین داخلی را افزایش دهیم، اما با تعمیرات اساسی برخی واحدها و تمرکز بر افزایش کیفیت بنزین تولیدی، نگه داشتن سقف تولید ۶۰ میلیون لیتر بنزین در روز نیز امری مطلوب محسوب می شود.