۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

اولين جلسه هم انديشي روحانيون و ائمه جماعت صنعت نفت استان مركزي باحضور رئيس سياستگزاري ائمه جمعه كشور به ميزباني شركت پالايش نفت امام خميني شازند (ره) در شهر مهاجران برگزار شد

در اولين جلسه هم انديشي روحانيون و ائمه جماعت صنعت نفت شامل پالايشگاه ، خطوط لوله و مخابرات ، شركت ملي گاز ،پتروشيمي و ستاد هاي مركزي استان مركزي با حضور دكتر مجيدي مشاور فرهنگي وزير نفت، حضرت حجت الاسلام و المسلمين محمد پور رئيس امور روحانيون صنعت نفت، حضرت حجه السلام والمسلمين تقوي رئيس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه كشور و حاج آقا نيك زاد امام جمعه شهر مهاجران برگزار شد..

به گزارش روابط عمومي پالايشگاه امام خميني شازند دكتر مجيدي در ابتداي جلسه با ابلاغ سلام وپيام خدا قوت وزير نفت به زحمتكشان وزارت نفت گفت: مهندس زنگنه با حساسيت بالايي ،بحث نيروي انساني و احترام و تكريم خانواده هاي بزرگ صنعت نفت را پيگير مي باشد و نگراني خود را از خبرهاي نامطلوب آسيب هاي اجتماعي در جامعه ابراز نمود و خواستار پيگيري و پيشگيري از گسترش اين آسيبها در خانواده بزرگ صنعت نفت شد. دكتر مجيدي گفت: بنده به عنوان نماينده تام الاختيار وزير محترم نفت در نظر دارم با هم انديشي وكمك از جامعه شناسان و روانشناسان و بخصوص روحانيت محترم نمازگزار در صنعت نفت ،مشكلات را بررسي و ارزيابي نموده و با ارائه راهكارها اقدامات موثري صورت پذيرد. دكتر مجيدي افزود: از آنجايي كه كاركنان دلسوز صنعت نفت با فشارهاي مضاعف كاري و عملياتي در دو شيفت يا سه شيفت انجام وظيفه مي نمايد و گاهاً به خاطر شرايط حساس توليد فرآوردهاي نفتي كشور، اجباراً بايد از خانواده ساعت ها و روزها دور باشند، بايد سرمايه گذاري فرهنگي بيشتري براي خانواده هاي اين كاركنان بمنظور جلو گيري از آسيب هاي اجتماعي انجام گيرد و اين امر با نقش و حضور ائمه جماعت صنعت نفت و ائمه جمعه استانها بسيار شدني است و ما امروز به اين نقش احتياج داريم .

در ادامه تقوي رئيس شوراي سياستگزاري ائمه جمعه كشور ضمن تشكر و خرسندي از حضور خود در بين متخصصين بزرگترين پالايشگاه كشور و ائمه جماعت صنعت نفت استان مركزي گفت: وزارت نفت يكي از وزارتخانه هاي اساسي و بنيادي در كشور است. هر چند بسياري از مردم و حتي مسئولين، آنرا فقط از ديدگاه اقتصادي مي بينيد، اما در اين سالها به جهت دانش فني يكي از وزارتخانه هايي است كه شخصيت هاي برجسته علمي در رشته هاي خاص نفت و پتروشيمي در آن حضور داشته وآنرا تبديل به يك قطب علمي نموده اند . ما نبايد از اين غافل باشيم و توجه به كاركنان وخانواده هاي اين صنعت عظيم را هموراه مد نظر قرار دهيم. تنها چند كشور توانمند نفتي در دنيا وجود دارد كه يكي از آن چند كشور، كشور جمهوري اسلامي ايران است و نمونه اين توانمندي پالايشگاه امام خميني شازند است كه با توجه شرايط تحريم، مديريت و كاركنان توانمند آن بخوبي از عهده كار برآمده و به غربي ها ثابت نمودند كه بدون آنها هم مي توان كار هاي بزرگي را خلق كرد . امروز اين توانمندي توسط بچه هاي ايران در زمينه هاي مختلف فني چه در خشكي و چه در دريا ، از جمله در مسائل اطفاي حريق كه در نفت بسيار گسترده است بسيار وجود دارد و در اين زمينه ها بسيار موفقند و اين از افتخارات خانواده بزرگ صنعت نفت مي باشد. وي گفت اين بعد فني و علمي در نفت ناشناخته است و برخي ها فقط دلارهاي نفتي را مي بينند كه اين اشتباه مي باشد. حجت الاسلام تقوي گفت: وزارت نفت مثل وزارت دفاع و نيروهاي مسلح در دفاع از كيان اين ملت نقش دارد و حتي بالاتر ، چرا كه جنگ هاي نظامي امروز تبديل به جنگهاي اقتصادي ، فرهنگي و ديپلماسي شده است كه بسيار اثر گذارتر از جنگهاي نظامي در نظام بين الملل مي باشد. در انتها حجت الاسلام تقوي با اشاره به مصرف بيش از حد گاز و ساير فرآورده هاي فتي در كشور از كليه مسئولين شركت ملي پالايش و پخش و صنعت نفت خواست تا در برنامه اي با حضور تمامي ائمه جمعه سراسر كشور ، آمار و اطلاعات مصارف ارائه گردد تا انشاا… اين آمار تكان دهند با دستهاي فرهنگي ائمه جمعه به گوش مردم رسيده و بهينه سازي موثري در مصرف فرآوردهاي نفتي صورت پذيرد.

در ادامه حجت الاسلام محمد پور رئيس امور روحانيون وزارت نفت گفت: حدود يك سال است كه مقدمات ايجاد دفتر امور روحانيون در وزارت نفت ايجاد گشته و با استقبال مهندس زنگنه نيز همراه بوده است و قرار بر اين گرديد تا هماهنگي سازمان دهي جديدي براي حضور روحانيت در صنعت صورت پذيرد. بر اين اساس مقدمه كار دانستيم سفرهايي به استانها داشته باشيم. قابل ذكر است كه دكتر مجيدي مسئوليت ساختار سازماني روحانيون درصنعت را بر عهده دارد و حدود ۷۰۰نفر روحاني به اشكال مختلف در ۴ شركت اصلي صنعت نفت مستقرهستند. رئيس امور روحانيون وزارت نفت گفت در اين راستا قدم هاي دارد بر داشته مي شود كه طبيعتاً نيازمند همدلي و همراهي دوستان و تحمل آنان است تا بتوانيم به كمك هم ، آنچه را كه وظيفه روحانيون در قالب فرهنگ است در صنعت انجام دهيم. خواسته اصلي صنعت از روحانيون اين است كه وظيفه اصلي روحانيت كه رسالت انبيا است را در صنعت جاري ساخته. نهادهايي مثل سپاه، وزارت جهاد و وزارت دفاع از گذشته موضوع روحانيت در آنها نهادينه شده وجود دارد ، اما اين ساختار نهادينه شده درساير وزارت خانه هاي ديگر وجود ندارد و ايجاد ابعاد آن به اين سادگي نيست و در دهله اول پذيرش خود وزارت را مي طلبد كه البته وزارت مستقل نمي تواند عمل كند و واز طريق دولت بايد مجوز آن را بگيرد. محمد پور هدف از تشكيل اين جلسات را جمع آوري تعداد روحانيون و نظرات و مشخصات آنها دانست و ديگر اينكه در اين جلسات گوش شنوايي وجود داشته باشد تا از آنچه دوستان روحاني ، نظر و پيشنهاد مي دهند، راه كارهايي براي بهتر نمودن فعاليت روحانيت در صنعت بدست آيد و نهايتا به يك جمع بندي رسيده وارائه بدهيم تا تصميم گيري نهايي در اين خصوص صورت پذيرد.