۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

موفقيت كشتي گيران بزرگسال پالايشگاه امام خميني (ره) شازند در مسابقات المپياد سراسري پالايش و پخش

در مسابقات كشتي المپياد سراسري شركت ملي پالايش و پخش كه به مدت چهارروز در مشهد مقدس برگزار شد ۴ نفر از كشتي گيران توانستند به صورت انفرادي روي سكوبروند ومدال دريافت كنند .

در مسابقات كشتي المپياد سراسري شركت ملي پالايش و پخش كه به مدت چهارروز در مشهد مقدس برگزار شد ۴ نفر از كشتي گيران توانستند به صورت انفرادي روي سكوبروند ومدال دريافت كنند آقايان ميثم توكلي در وزن ۵۵ كيلو فرنگي اول شد ، ابوالفظل قرائي وبهمن لطيفي عراقي در اوزان ۷۴و۸۶ كيلو فرنگي مقام سوم وآقاي فتحعلي عبدالوند در وزن ۸۶كيلو آزاد مقام دوم راكسب كردند. .