موفقیت کشتی گیران بزرگسال پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند در مسابقات المپیاد سراسری پالایش و پخش

در مسابقات کشتی المپیاد سراسری شرکت ملی پالایش و پخش که به مدت چهارروز در مشهد مقدس برگزار شد ۴ نفر از کشتی گیران توانستند به صورت انفرادی روی سکوبروند ومدال دریافت کنند .

در مسابقات کشتی المپیاد سراسری شرکت ملی پالایش و پخش که به مدت چهارروز در مشهد مقدس برگزار شد ۴ نفر از کشتی گیران توانستند به صورت انفرادی روی سکوبروند ومدال دریافت کنند آقایان میثم توکلی در وزن ۵۵ کیلو فرنگی اول شد ، ابوالفظل قرائی وبهمن لطیفی عراقی در اوزان ۷۴و۸۶ کیلو فرنگی مقام سوم وآقای فتحعلی عبدالوند در وزن ۸۶کیلو آزاد مقام دوم راکسب کردند. .