۲۸ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

سالروز بزرگداشت خواجه نصير الدين طوسي و روز مهندس در پالايشگاه امام خميني(ره)شازند

به منظورگراميداشت پنجم اسفند سالروز بزرگداشت خواجه نصير الدين طوسي و روز مهندس ، جلسه اي با حضور مهندس مير قادري مدير عامل محترم شركت، مهندس شاهوردي مدير عمليات محترم ، مهندس شيرازي زاده رئيس محترم خدمات فني و مهندسي و جمعي از مسئولين و مهندسين پر تلاش شركت در اداره مهندسي برگزار گرديد گرديد.. . . .

به گزارش روابط عمومي پالايشگاه امام خميني(ره)شازند در اين جلسه مهندس مير قادري ضمن تبريك اين روز و ياد و خاطره انديشمند بزرگ جهان خواجه نصرالدين طوسي ، با بيان اين موضوع كه مهندسين به جهت سرعت بالاي علم مي بايست از مسير آكادميك عبور نمايند گفت: گذشتن از اين مسير و درك ويژگيهاي آن باعث رشد و پيشرفت مهندسين و شناخت آنها در جامعه مهندسي خواهد گرديد. وي گفت: ما هرگونه تخصصي را به عنوان تخصص مهندسي نگاه كرده و قابل احترام مي دانيم همه آقاياني كه درپالايشگاه فعاليت مي كنند به نوعي در فعاليت مهندسي شريك و مشغول هستند اما سنبل مهندسي در پالايشگاه ، اداره خدمات فني مهندسي بوده و بجهت احترام به اين سنبل ما اين جلسه را در اين اداره برگزار نموديم. مدير عامل پالايشگاه تاكيد نمود هرچه را در بخشهاي مديريتي به عنوان راهگشا داريم از بخش هاي مهندسي همراه خود برده ايم و صنايع بزرگ و پيچيده اي مانند پالايشگاه جز از مسير تعريف شده مهندسي غير قابل كنترل و هدايت و راهبري مي باشند. مهندس مير قادري با ياد آوري اين موضوع كه پشتيباني قوي فني و مهندسي در به ثمر رسيدن و راه اندازي ۲۰ واحد عملياتي پالايشگاه همواره به وضوح قابل رويت بوده است گفت: طبيعتا بعد از اين راه اندازيها ، كار بخش فني و مهندسي چندين برابر خواهد شد و تجهيزات مي بايست توسط گروه مهندسي رصد و طراحي مجدد شده و دستورالعمل هاي جديد نوشته،ارزيابي و بازيابي گردد و آرشيو مستندات به روز رساني گردد و بدين جهت افزايش چارت را در اين ادارات مي بايست دنبال نماييم زيرا كه عدم اجراي آن ضررهاي بزرگي را به ما خواهد زد چرا كه قوت گرفتن فعاليتهاي جديد بعد از راه اندازي، سود پالايشگاه را رقم خواهند زد . وي گفت البته در اين پروژه بخش فني و مهندسي بدون هيچ توقعي در اين كار سهيم بوده است و در خيلي از جاها بدون هيچ چشم داشتي در اجراي اين پروژه همكاري فراواني بوده است كه امروزه شاهد پالايشگاهي با اين پيكره هستيم. مهندس مير قادري گفت: بخش مهندسي بايد پالايشگاه را به سمت بازيافت كامل آب،انرژي و اطلاعات پيش ببرد و همچنين مديريت انرژي بحث مهم ديگري است كه به عهده بخش مهندسي بوده و بحث طراحي،ساخت و شناسايي تجهيزات جديد پالايشگاه نيز بر روي دوش اين اداره مي باشد. وي تاكيد نمود هرگونه هزينه در بخش مهندسي سودبخش خواهد بود و حتي اگر سودش را در اين پالايشگاه شاهد نباشيم در ساير صنايع كشور به مصرف خواهد رسيد و اظهار اميد واري نمود بتوانيم بهترين تيم مهندسي و عملياتي را در اين پالايشگاه تشكيل و به خيلي از كشورها ارائه دهنده سرويس باشيم. مهندس ميرقادري در پايان صحبتهايش ضمن تبريك اين روز بزرگ و نيز اين راه اندازي با شكوه گفت: اين موفقيت بزرگ با خدمات،سرويس ها و دقت شما عزيزان به ثمر رسيده است و انشاءا… به همت شما نيز به وضعيت بهتر و كمال برسد و مطمئنا خير و بركت آن در زندگي هايتان وارد خواد شد.

در ادامه جلسه مهندس شاهوردي ضمن تبريك اين روز به كليه مهندسين و متخصصين پالايشگاه به همه اين عزيزان توصيه نمود از حداكثر وقت خود براي كسب اطلاعات، علم و تجربه در اين دانشگاه بزرگ استفاده نموده و از اين فرصت نهايت بهره را در راهبري پالايشگاه بنمايند. وي گفت اداره فني و مهندسي اولين اداره اي بود كه در اين پروژه وارد گرديد و آخرين اداره اي هست كه تا پايان پروژه حضور دارد و در مسائل راهبري در آينده نيز حضور پيدا خواهد كرد و نقش بسزاي اين اداره را در مراحل طراحي، راه اندازي و راهبري اين پروژ ملي بسيار حائز اهميت دانست.

مهندس شيرازي زاده نيز در پايان مراسم وقت را مغتنم شمرده و ضمن تبريك اين روز از كليه زحمات مهندسين عزيز در اين دوره ۶ ساله پروژه تشكر و تقدير نمود. .