۲۸ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

حضور تيم ملي فوتبال نوجوانان كشور در شهر مهاجران

تيم ملي فوتبال نوجوانان كشور در یک دیدار تدارکاتی با تيم فوتبال نوجوانان  شركت پالايش نفت امام خميني با نتيجه دو بر برصفر مغلوب تيم فوتبال پالايشگاه امام خميني شازند شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند در اردوي چهارروزه تيم ملی فوتبال نوجوانان كشور درشهرمهاجران، عصرروزپنجشنه مورخ ۰۵/۰۵/۹۱  تيم فوتبال پالايشگاه با تیم ملی فوتبال نوجوانان به رقابت پرداختند .دراين ديدار تيم پالايشگاه باانگيزه و اعتماد به نفس فراوان توانست تیم ملي فوتبال نوجوان را با گلهاي سعيد محمدي واميد ذوالفقاري ازنوجوانان مدرسه فوتبال پالايشگاه بانتيجه دوبر صفر شكست دهند.

این گزارش می افزاید تيم فوتبال پالايشگاه با تركيبي ازنوجوانان وجوانان درمقابل تيم ملي قرارگرفت.كه اسامي آنان بشرح ذيل ميباشد:

پارسا دارابي –عادل ذولفقاري – مهدي ميرعلي اكبري – مهدي عباسي – ميلاد صفري – مقداد عباسيان – پيمان سليماني – مسلم رستمي – ميثم رستمي – ميلاد رستمي – سعيد محمدي –ابوالفضل يزدانيان – بهزاد عرب – محمد غفارناميله – صادق دريابيگي- حامد گودرزي-وبهنام قادري

این تیم به سرپرستی حسن فرمهینی و سرمربی گری رضا قاسمی و کمک مربی مهدی عالی هدایت گردید.