حضور تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور در شهر مهاجران

تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور در یک دیدار تدارکاتی با تیم فوتبال نوجوانان  شرکت پالایش نفت امام خمینی با نتیجه دو بر برصفر مغلوب تیم فوتبال پالایشگاه امام خمینی شازند شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند در اردوی چهارروزه تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور درشهرمهاجران، عصرروزپنجشنه مورخ ۰۵/۰۵/۹۱  تیم فوتبال پالایشگاه با تیم ملی فوتبال نوجوانان به رقابت پرداختند .دراین دیدار تیم پالایشگاه باانگیزه و اعتماد به نفس فراوان توانست تیم ملی فوتبال نوجوان را با گلهای سعید محمدی وامید ذوالفقاری ازنوجوانان مدرسه فوتبال پالایشگاه بانتیجه دوبر صفر شکست دهند.

این گزارش می افزاید تیم فوتبال پالایشگاه با ترکیبی ازنوجوانان وجوانان درمقابل تیم ملی قرارگرفت.که اسامی آنان بشرح ذیل میباشد:

پارسا دارابی –عادل ذولفقاری – مهدی میرعلی اکبری – مهدی عباسی – میلاد صفری – مقداد عباسیان – پیمان سلیمانی – مسلم رستمی – میثم رستمی – میلاد رستمی – سعید محمدی –ابوالفضل یزدانیان – بهزاد عرب – محمد غفارنامیله – صادق دریابیگی- حامد گودرزی-وبهنام قادری

این تیم به سرپرستی حسن فرمهینی و سرمربی گری رضا قاسمی و کمک مربی مهدی عالی هدایت گردید.