حضور تیم ملی فوتبال جوانان کشور در شهر مهاجران

روز گذشته تیم فوتبال جوانان شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند در یک دیدار دوستانه وتدارکاتی به مصاف تیم ملی جوانان رفت که نتیجه آن ۴ بر صفر به سود تیم ملی به پایان رسید. . .

روز گذشته تیم فوتبال جوانان شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند در یک دیدار دوستانه وتدارکاتی به مصاف تیم ملی جوانان رفت که نتیجه آن ۴ بر صفر به سود تیم ملی به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی پالایشگاه امام خمینی شازند تیم ملی جوانان فوتبال کشور که چند روزی را دراراک اردو زده است بارایزنی های فراوان مسئولین شرکت بخصوص امورورزش موفق به انجام این دیدار دوستانه وتدارکاتی شدند که این بازی صرف نظراز نتیجه ، موجب ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس فراوان درتیم فوتبال جوان و با تکنیک پالایشگاه امام خمینی (ره)شازند شد . . .