۲۵ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

حضور تيم ملي فوتبال جوانان كشور در شهر مهاجران

روز گذشته تيم فوتبال جوانان شركت پالايش نفت امام خميني (ره)شازند در یک دیدار دوستانه وتدارکاتی به مصاف تیم ملی جوانان رفت که نتیجه آن ۴ بر صفر به سود تیم ملی به پایان رسید. . .

روز گذشته تيم فوتبال جوانان شركت پالايش نفت امام خميني (ره)شازند در یک دیدار دوستانه وتدارکاتی به مصاف تیم ملی جوانان رفت که نتیجه آن ۴ بر صفر به سود تیم ملی به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومي پالايشگاه امام خميني شازند تيم ملی جوانان فوتبال كشور كه چند روزی را دراراک اردو زده است بارایزنی های فراوان مسئولين شركت بخصوص امورورزش موفق به انجام این دیدار دوستانه وتدارکاتی شدند كه اين بازی صرف نظراز نتيجه ، موجب ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس فراوان درتیم فوتبال جوان و با تكنيك پالايشگاه امام خميني (ره)شازند شد . . .