افتتاح بزرگترین طرح بنزین سازی کشور در پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند با حضور ریاست محترم جمهور

گزارش تصویری افتتاح بزرگترین طرح بنزین سازی کشور

در پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند

با حضور ریاست محترم جمهور