۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات

فناوري اطلاعات و ارتباطات يكي از واحدهاي زيرمجموعه اداره استقرار و توسعه سامانه هاي مديريتي است كه وظيفه كلي آن بررسي مسائل و مشكلات موجود در سيستم و امكان سنجي پياده‌سازي راه‌كارهاي جامع مبتني بر فناوري‌ اطلاعات و ارتباطات در راستاي برنامه استراتژيك شركت و برنامه‌ريزي در جهت انجام پروژه‌هاي مذكور و نظارت عاليه بر تهيه، طراحي، پياده‌سازي و پشتيباني خدمات ICT ، و حفظ و حراست اطلاعات شركت مي باشد و با توجه به اينكه امروزه استفاده از رايانه و سيستمهاي مختلف نرم افزاري و سخت افزاري رايانه اي به عنوان يك جزء لاينفك هر سازمان و مجموعه اي محسوب مي شود، لذا واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات در همه سازمانها از جمله پالايشگاهها از جايگاه مهمي برخوردار است.

نمودار سازماني اين واحد به شرح ذيل مي باشد:

ict-chart

اهم وظايف فناوري اطلاعات و ارتباطات عبارتند از:
–    بررسي مسائل و مشكلات موجود در سيستم و امكان سنجي اجراي راه‌كارهاي جامع مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات همانند پروژه‌هاي MIS ، اتوماسيون اداري، طراحي نرم‌افزار و سخت‌افزار و شبكه براساس برنامه استراتژيك سازمان.
–    نظارت و سرپرستي در بروزرساني سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، معماري زير ساختها و سيستم‌هاي اطلاعات مديريت.
–    بررسي و نظارت بر شناسايي سامانه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز شركت و ايجاد، پياده‌سازي و يكنواخت سازي سامانه‌هاي اطلاعات مورد نياز در سطح شركت.
–    بررسي و فراهم نمودن بسترهاي مناسب ارتباطي جهت انتقال داده‌ها بين شبكه‌هاي مختلف از طريق هماهنگي با امور مخابرات.
–    بررسي فني و انتخاب و تائيد نرم‌افزار، سخت‌افزارهاي لازم براي خريد.
–    بررسي توان مشاوران و پيمانكاران در اجراي سيستم‌هاي اتوماسيون اداري، اطلاعات مديريت، راه‌اندازي شبكه و طراحي نرم‌افزار و سخت‌افزار.
–    بررسي و نظارت بر تهيه كليه اسناد، مدارك و دستورالعمل‌هاي كاري مشاوران/پيمانكاران براي طراحي و تهيه و پياده‌سازي نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، شبكه‌ها و سيستم‌هاي اطلاعات مديريت.
–    مديريت پروژه‌هاي جامع و تعريف شده در زمينه ICT و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارائه نتايج مربوطه.
–    نظارت و اظهارنظر بر صورتحساب‌هاي شركت‌هاي خدمات رايانه طرف قرارداد در زمينه خدماتي، فني و مشاوره‌اي و تائيد محصول نهايي آنها.
–    نظارت عاليه بر حفظ و حراست اطلاعات شركت از طريق رعايت سطوح دسترسي كاربران و ايجاد خدمات پشتيباني و BACKUP و جلوگيري از نفوذ ويروسها.
–    فراهم نمودن كليه تسهيلات لازم در راه‌اندازي و پياده‌سازي و پشتيباني از اتوماسيون اداري و سيستم‌هاي اطلاعات مديريت و حصول اطمينان از اجراي دقيق و صحيح آنها.
–    نظارت بر رفع عيوب و نواقص نرم‌افزارها و سخت‌افزارها و پاسخگويي سريع به مشكلات اجراي ICT در واحدهاي ديگر.
–    نظارت بر ايجاد گروه‌هاي كاري شبكه، اتصال و ارتباط شبكه‌هاي مختلف كامپيوتري به يكديگر.
–    نظارت بر برنامه‌هاي در حال اجرا و تنظيم اوقات برنامه كار.
–    تعريف و تبيين معيارهاي كاركرد سيستم‌ها و سامانه‌ها و گرفتن بازخورد از عملكرد آنها به منظور بهينه‌سازي و رفع مواردي كه باعث اتلاف هزينه و انرژي مي‌شود.
–    همكاري و مشاركت با واحد آموزش در راستاي برگزاري دوره‌هاي آموزشي و توجيهي سيستم‌هاي مكانيزه در مقاطع و سطوح كاري مختلف براي كاركنان.
–    فرهنگ‌سازي و ايجاد بسترهاي لازم در تغيير سيستم‌هاي اطلاعاتي موجود و به كارگيري سيستم‌هاي جديد.

سرپرست واحد:

AliKarbalaeiMehrabiكربلائي مهرابي، علي

اطلاعات تماس
Email: mehrabi@ikorc.ir
شماره تلفن: ۳۳۴۹۲۹۳۲ (با پيش شماره ۰۸۶)

 

 

 

سوابق کار
-كارشناس نرم افزار شركت پالايش نفت امام خميني (ره)
-کارشناس اتوماسيون اداري شركت پالايش نفت امام خميني (ره)
-كارشناس ارشد نرم افزار شركت پالايش نفت امام خميني (ره)

تحصیلات
ليسانس مهندسي كامپيوتر، نرم افزار

روسا یا سرپرستان پیشین:

ارسلان رحيمي؛ از سال ۱۳۸۰ تا ۳۱ تير ۱۳۹۰