۲۹ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

كسب عنوان سومي تيم شناي فرزندان در سومين المپياد فرهنگي و ورزشي زير ۱۸ سال وزارت نفت كشور

تيم شناي فرزندان زير ۱۸ سال شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند (تيم پالايش و پخش ب) كه در سومين المپياد فرهنگي و ورزشي فرزندان پسر زير ۱۸ سال وزارت نفت كشور كه از تاريخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۵ لغايت ۲۵/۰۶/۱۳۹۵ به ميزباني شركت ملي نفت ايران در شهر رامسر شركت نموده بود، توانست با كسب  ۳ مقام اولي، ۵ مقام دومي و ۷ مقام سومي در مسابقات انفرادي و همچنين با كسب ۱ مقام سومي در مسابقات امدادي، به جايگاه سومي دست يابد. لازم به ذكر است در اين دوره از مسابقات تيم شركت ملي نفت ايران و همچنين تيم پالايش و پخش الف به ترتيب جايگاه اولي و دومي را به خود اختصاص دادند.

اسامي تيم شناي فرزندان شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند:
مهدي روستايي- محمد حسين شيرعلي- محمدرضا طالبي- مهدي اسفنداني- سينا كوهي- امير حسام غني- عليرضا رضايي- علي يزديان- رضا محمد طالبي- مصطفي رستمي- مهدي معصومي- امير حسين غني- علي جاويد نيا- حميدرضا شمسي- محمدرضا گودرزي- حسين محمد طالبي
مربي: محسن يعقوبي                   سرپرست: شهريار گلمحمدي                   تداركات: علي گلكار

امور ورزش و تربيت بدني اين موفقيت ورزشي را به كليه بازيكنان، مربيان و سرپرستان تيم شنا تبريك عرض مينمايد.

shena1