اداره استقرار و توسعه سامانه های مدیریتی

این بخش در دست تهیه میباشد…

رییس اداره

mirzaeiمیرزایی مهر، علی اکبر

اطلاعات تماس
پست الکترونیکی: mirzaei@ikorc.ir
شماره تلفن: ۳۳۴۹۲۹۳۱ (با پیش شماره ۰۸۶)

سوابق کار

-کارشناس ارشد فرآیند
-مسئول مهندسی واحدهای کاتالیستی
– رییس واحد مدیریت انرژی

تحصیلات
فوق لیسانس مهندسی صنایع
لیسانس مهندسی شیمی

روسا یا سرپرستان پیشین:

پیمان نادری ؛ …  تا بهمن ۹۸