اداره استقرار و توسعه سامانه های مدیریتی

در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، بررسی مسائل و مشکلات موجود در سیستم و امکان سنجی پیاده سازی راهکارهای جامع مبتنی بر فناوری های اطلاعات و ارتباطات در راستای برنامه استراتژیک شرکت، همچنین مطالعه و بررسی سیستمهای اجرایی حاکم و شناسایی حلقه های فرآیندی فاقد ارزش افزوده به منظور دستیابی به حداکثر بهره وری و کاهش هزینه ها و اجرای مدلهای تعالی سازمانی و سیستمها و استانداردهای مدیریت کیفیت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. بنابراین به منظور تحقق و دستیابی به این مهم، وجود بخشی تحت عنوان استقرار و توسعه سامانه های مدیریتی، ضروری است تا بدین وسیله کنترلهای مستمر و اطلاع کامل از موارد فوق الذکر و اتخاذ تصمیمات مقتضی، امکانپذیر گردد.

اهم وظایف اداره استقرار و توسعه سامانه های مدیریتی عبارتند از:

۱. مشارکت در تهیه و تنظیم برنامه استراتژیک و برنامه پنج ساله تلفیقی شرکت.
۲. تدوین برنامه های بلندمدت، میان مدت وکوتاه مدت در راستای بهبود سیستم های اجرایی و عملیاتی موجود و حداکثر سازی بهره وری شرکت.
۳. برنامه ریزی در راستای ایجاد و برقراری سیستم مدیریت تغییر بمنظور هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای شرکت.
۴. نظارت بر تهیه و تدوین شاخصهای ارزیابی و اندازه گیری عملکرد واحدهای مختلف.
۵. نظارت بر اجرا و پیاده سازی مدلهای تعالی سازمانی و تهیه اظهار نامه های مربوطه و انجام فعالیتهای خود ارزیابی.
۶. مدیریت پروژه های جامع وتعریف شده در زمینه های مدیریت کیفیت و بهره وری وICT و نظارت بر حسن اجرای آنها.
۷. فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای لازم در زمینه اجرای استانداردهای مدیریت کیفیت و پیاده سازی سیستم های مکانیزه
۸. نظارت عالیه بر اجرای برنامه های ممیزی خارجی و ابلاغ برنامه های ممیزی خارجی به واحدهای مرتبط.
۹. نظارت و اظهار نظر بر صورت حسابهای شرکتهای طرف قرارداد واحد در زمینه های خدماتی، فنی و مشاوره ای و تائید نهایی یا رد محصول نهایی آنها.
۱۰. بررسی و نظارت بر تهیه و تنظیم کلیه اسناد، مدارک و دستورالعمل کاری مشاوران / پیمانکاران که توسط واحدهای زیر مجموعه تهیه شده است.
۱۱. نظارت در به روز رسانی سخت افزارها، نرم افزارها، معماری زیرساختها و سیستمهای اطلاعات مدیریت و سیستم های مکانیزه.
۱۲. نظارت بر شناسایی سامانه های اطلاعاتی مورد نیاز شرکت و ایجاد و پیاده سازی و یکنواخت سازی سامانه ها در سطح شرکت.
۱۳. بررسی و فراهم نمودن بسترهای مناسب ارتباطی برای انتقال داده ها بین شبکه های مختلف.
۱۴. نظارت بر حفظ و حراست اطلاعات شرکت.

رییس اداره

mirzaeiمیرزایی مهر، علی اکبر

اطلاعات تماس
پست الکترونیکی: mirzaei@ikorc.ir
شماره تلفن: ۳۳۴۹۲۹۳۱ (با پیش شماره ۰۸۶)

سوابق کار

– رییس استقرار و توسعه سامانه های مدیریتی؛ (پیوندهای مرتبط  + و + )
– رییس واحد مدیریت انرژی؛ تا تیرماه ۹۹
-مسئول مهندسی واحدهای کاتالیستی
-کارشناس ارشد فرآیند

تحصیلات
فوق لیسانس مهندسی صنایع
لیسانس مهندسی شیمی

روسا یا سرپرستان پیشین:

پیمان نادری؛  تا بهمن ۹۸ (حدود ۵ سال)
بهزاد کمال دشتی