انتصاب آقای نبی ا… موری بختیاری بعنوان سرپرست جدید امور مالی

 

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند آقای نبی ا… موری بختیاری طی حکمی از طرف آقای مهندس نوربخش مدیر عامل محترم شرکت بعنوان سرپرست جدید امور مالی پالایشگاه منصوب گردید. .

entesab
به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند آقای موری بختیاری طی حکمی از طرف آقای مهندس نوربخش مدیر عامل محترم شرکت بعنوان سرپرست جدید امور مالی پالایشگاه منصوب گردید و از خدمات ارزنده و خالصانه جناب آقای مسعود نادب در زمان تصدی این سمت تشکر و قدردانی شد. روابط عمومی شرکت این انتصاب را به ایشان تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت می نماید. .