۳۰ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

انتصاب آقای نبی ا… موری بختیاری بعنوان سرپرست جدید امور مالی

 

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند آقاي نبی ا… موری بختیاری طي حكمي از طرف آقاي مهندس نوربخش مدير عامل محترم شركت بعنوان سرپرست جديد امور مالی پالايشگاه منصوب گرديد. .

entesab
به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند آقاي موری بختیاری طي حكمي از طرف آقاي مهندس نوربخش مدير عامل محترم شركت بعنوان سرپرست جديد امور مالی پالايشگاه منصوب گرديد و از خدمات ارزنده و خالصانه جناب آقاي مسعود نادب در زمان تصدي اين سمت تشكر و قدرداني شد. روابط عمومي شركت اين انتصاب را به ايشان تبريك گفته و برايشان آرزوي موفقيت مي نمايد. .