۲۷ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

حضور دانشمند خطيب و تواناي كشور حاج آقا حسين انصاريان در شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند

سه شنبه ۶/۲/۹۰ كاركنان شركت پالايش نفت امام خميني شازند ميزبان دانشمند فاضل و تواناي كشور حاج آقا حسين انصاريان بود.. .

به گزارش روابط عمومي دراين ميزباني ابتدا مهندس نوربخش مدير عامل محترم پالايشگاه ضمن خير مقدم ، به ارائه گزارش مختصري از فعاليتها و طرح هاي در دست اقدام شركت پرداخت و نويد داد كه اين شركت با قرار دادن تمامي واحد ها توليدي خود در سرويس تا شهريور ماه از بزرگترين توليد كنندگان بنزين كشور خواهد بود و از ظرفيت كنوني ۵,۵ ميليون ليتر در روز به ۱۶ ميليون ليتر افزايش خواهد يافت.

سپس حاج آقا انصاريان كه در جمع كاركنان به وقت نماز ظهر و عصر در مسجد النبي شركت حضور داشتند به ايراد سخن پرداخت و پيرامون ارزش كار و كارگر از ديدگاه قرآن سخناني را ايراد نمود. ايشان كار و فعاليت را از جايگاه قرآن و روايت ارزش دانسته و به تناسب اين ارزش, كارگر را هم، در هر سطحي و با هر كاري, انساني ارزشي شناختند، تا جاييكه رسول اكرم(ص) عرق كارگر را كه بر اثر كار و هزينه كردن خودش ايجاد مي شود با خون شهدا در كنار هم قرار داده و براي كار كردن اهميت بسزايي قائل بودند. وي افزود رسول خدا(ص) گدايي راحرام دانسته و كمك كردن به ديگران را از ديدگاه قرآن فقط شامل افراد فقير و مسكين ميدانستند. حاج آقا انصاريان با اشاره به سخنان حضرت علي(ع)كه فرموده اند: توليد و كار, حوزه جذب رحمت خداست و ملت مصرف كننده بي توليد ملت ملعون و محروم از رحمت خدا مي باشد , ياد آور ي نمود كه در ديگر فرهنگهاي جهان چنين ارزشي به كارگر گذاشته نمي شود و كارگر هميشه تحت ظلم و فرمان اربابان ثروت بوده است. ايشان اولين كارگر در اين عالم را وجود پروردگار مهربان دانسته و گفت: كار تكويني(نظام عالم خلقت), كار انفسي(آفرينش موجودات زنده) و كار تشريحي و قانون مندي(قرآن كريم) ۳ مورد از كار هاي خداوند باري تعالي است كه در همه آنها ۳ صفت محكم كاري, زيبايي و منفعت تجلي دارد. ايشان در انتها با وجود ايام فاطميه اشاره اي به صنعت محكم و زيبا و مفيد پروردگار نموده كه سبب خلق موجودي چون فاطمه زهرا(س) گرديده است و منفعت حضرت زهرا را براي نظام خلقت بي انتها دانستندو از تلاش همه مديران و كاركنان پالايشگاه در عرصه جهاد اقتصادي تقدير نمود. . .