۲۵ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

موفقيت ورزشي چهار تكواندوكارازفرزندان كاركنان پالايشگاه در استان مركزي

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند از مجموع هفت نفر شركت كننده تيم فرزندان كاركنان در مسابقات انتخابي تكواندو استان مركزي كه با حضور ۱۸۳ نفر رزمي كار از شهرستانهاي مختلف استان مركزي در سالن ورزشي پنج مرداد اراك به رقابت پرداختند. .

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند از مجموع هفت نفر شركت كننده تيم فرزندان كاركنان در مسابقات انتخابي تكواندو استان مركزي كه با حضور ۱۸۳ نفر رزمي كار از شهرستانهاي مختلف استان مركزي در سالن ورزشي پنج مرداد اراك به رقابت پرداختند آقايان محمد حسين گلكار در رده جوانان به مقام قهرماني رسيد و فريد هداوند ، فرشاد ارمندي و مهدي جدائي موفق به كسب مقام دومي شدند روابط عمومي شركت اين موفقيت را به ورزشكاران ، مربيان و امور ورزش تبريك مي گويد . . .