۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

انتخاب اعضاء شوراي هماهنگي روابط عموميها در استان مركزي

رئيس روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند بعنوان عضو اصلي هيات رئيسه شوراي روابط عموميهاي استان مركزي انتخاب شد.

soleimani

رئيس روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند بعنوان عضو اصلي هيات رئيسه شوراي روابط عموميهاي استان مركزي انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند در جلسه شوراي روابط عموميهاي استان مركزي كه با حضور ۷۰ نفر از روساي روابط عموميهاي دستگاهها و سازمانهاي استان مركزي و همچنين معاون سياسي امنيتي و رئيس روابط عمومي استانداري مركزي حضور داشتند, تعداد ۷ نفر از روساي روابط عموميهاي استان بعنوان هيات رئيسه شوراي روابط عموميهاي استان مركزي انتخاب شدند.

بر اساس اين گزارش آقاي عباس سليماني رئيس محترم روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند با كسب ۳۰ راي بعنوان يكي از اعضاي هيات رئيسه شوراي روابط عموميهاي استان مركزي انتخاب شد.