انتخاب اعضاء شورای هماهنگی روابط عمومیها در استان مرکزی

رئیس روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند بعنوان عضو اصلی هیات رئیسه شورای روابط عمومیهای استان مرکزی انتخاب شد.

soleimani

رئیس روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند بعنوان عضو اصلی هیات رئیسه شورای روابط عمومیهای استان مرکزی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند در جلسه شورای روابط عمومیهای استان مرکزی که با حضور ۷۰ نفر از روسای روابط عمومیهای دستگاهها و سازمانهای استان مرکزی و همچنین معاون سیاسی امنیتی و رئیس روابط عمومی استانداری مرکزی حضور داشتند, تعداد ۷ نفر از روسای روابط عمومیهای استان بعنوان هیات رئیسه شورای روابط عمومیهای استان مرکزی انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش آقای عباس سلیمانی رئیس محترم روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند با کسب ۳۰ رای بعنوان یکی از اعضای هیات رئیسه شورای روابط عمومیهای استان مرکزی انتخاب شد.