۲۷ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

مدير عامل جديد شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران منصوب شد

با حكم مهندس ضيغمي معاون وزير و مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، فرهاد احمدي به سمت مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران منصوب شد.

در حكم مهندس ضيغمي خطاب به احمدي آمده است:
«نظر به سوابق و تجربه جناب عالي و با استناد مصوبه مجتمع عمومي شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران، بموجب اين حكم به عنوان “مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران” منصوب مي شويد.
اميد است با استعانت از خداوند متعال، بكارگيري نيروهاي كارآمد و اولويت دادن به موارد ذيل در انجام وظايف محوله موفق و مؤيد باشيد:
-همت و كار مضاعف در جهت بكارگيري حداكثر توان داخلي جهت ساخت تجهيزات موردنياز
-بازنگري و تبيين برنامه‌هاي راهبردي و استراتژيك شركت متناسب با شرايط و امكانات موجود
-طراحي سياست ها و روش‌هاي نوين مالي، براي تامين منابع و روزآمدي فعاليت‌هاي مالي پروژه‌ها
-همكاري موثر با مديران عامل شركت‌هاي پالايشي، جهت رفع موانع موجود و سرعت بخشيدن به اجراي طرح ها
-نظارت دقيق بر پيشرفت فعاليت ها براساس برنامه زمانبندي طرح ها
-سياست گذاري و برنامه‌ريزي براي انتقال تكنولوژي صاحبان ليسانس بمنظور دستيابي به فناوري نوين
-رعايت استانداردها و دستورالعمل هاي فني و مهندسي، الزامات بهداشت ايمني و زيست‌محيطي و روش‌هاي بازرسي فني در كليه فعاليت‌هاي اجرايي
-ايجاد زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري با تاكيد بر فعاليت‌هاي پژوهشي و فناوري در جهت يكپارچه سازي اطلاعات و سيستم جامع مكانيزه مديريت تعميرات
-تامين منابع مالي خارج از شركت پالايش و پخش جهت پيشبرد در پروژه‌ها و منظور نمودن به حساب شركت مربوطه
با اغتنام فرصت از خدمات ارزنده جناب آقاي مهندس آذرمگين در زمان تصدي مديرعامل شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران قدرداني نموده و براي ايشان صحت، سلامت و موفقيت مسئلت دارم.»
همچنين مهندس ضيغمي در حكمي ديگر مهندس آذرمگين مدير عامل سابق شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران را تا اعلام سمت جديد به عنوان مشاور اجرايي خود منصوب نمود.
خاطر نشان مي سازد “فرهاد احمدي” پيش از اين به عنوان قائم مقام مدير عامل شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران مشغول فعاليت بوده است.