۰۳ فروردین ۱۳۹۸

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه
آمار بازديد

موفقیت کشتی گیر پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند در مسابقات المپیاد سراسری وزارت نفت

موفقیت کشتی گیر پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند در مسابقات المپیاد سراسری وزارت نفت .

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند در مسابقات کشتی المپیاد سراسری وزارت نفت که به مدت پنج روز در محمود آباد با حضور شش تیم پتروشیمی-گاز-مناطق نفت خیز-نفت تهران-پالایش وپخش (الف) و پالایش وپخش( ب) برگزار شد آقای فتحعلی عبدالوند دروزن ۸۴ کیلو مقام سوم را برای تیم پخش وپالایش(ب) کسب کرد. .