موفقیت کشتی گیر پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند در مسابقات المپیاد سراسری وزارت نفت

موفقیت کشتی گیر پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند در مسابقات المپیاد سراسری وزارت نفت .

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند در مسابقات کشتی المپیاد سراسری وزارت نفت که به مدت پنج روز در محمود آباد با حضور شش تیم پتروشیمی-گاز-مناطق نفت خیز-نفت تهران-پالایش وپخش (الف) و پالایش وپخش( ب) برگزار شد آقای فتحعلی عبدالوند دروزن ۸۴ کیلو مقام سوم را برای تیم پخش وپالایش(ب) کسب کرد. .