۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

موفقيت كشتي گير پالايشگاه امام خميني (ره) شازند در مسابقات المپياد سراسري وزارت نفت

موفقيت كشتي گير پالايشگاه امام خميني (ره) شازند در مسابقات المپياد سراسري وزارت نفت .

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند در مسابقات كشتي المپياد سراسري وزارت نفت كه به مدت پنج روز در محمود آباد با حضور شش تيم پتروشيمي-گاز-مناطق نفت خيز-نفت تهران-پالايش وپخش (الف) و پالايش وپخش( ب) برگزار شد آقاي فتحعلي عبدالوند دروزن ۸۴ كيلو مقام سوم را براي تيم پخش وپالايش(ب) كسب كرد. .