بازدید علمی و پژوهشی اعضاء محترم شورای حوزه فرماندهی مقاومت بسیج شرکت ملی پالایش و پخش از پالایشگاه نفت امام خمینی(ره)شازند

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند اعضای شورای فرماندهی مقاومت حوزه مقاومت بسیج شرکت ملی پالایش و پخش بمنظور بازدید علمی از تاسیسات پالایشگاه و پروژه طرح توسعه این شرکت و همچنین بازدید از مراکز صنعتی استان مرکزی شامل صنایع آذر آب, ماشین سازی و هپکو طی ۲ روز متوالی به استان مرکزی سفر نمودند. .

در این بازدید که در روز اول از تاسیسات پالایشگاه موجود و پروژه طرح توسعه صورت گرفت اعضاء شورا در جریان عملکرد پالایشگاه و روند پیشرفت فیزیکی طرح توسعه قرار گرفته و از نزدیک با واحدهای مختلف آشنا شدند. سپس طی نشستی با حضور مدیر عامل محترم شرکت و اعضای هیات رئیسه و شورای فرماندهی بسیج شهید رجائی پالایشگاه نسبت به اقدامات و نقش پژوهش و تحقیق در صنایع نفت به بحث و گفتگو و تبادل نظر پرداختند. مهندس نور بخش مدیر عامل محترم شرکت ضمن ابراز خرسندی و خیر مقدم به حاضرین صحبتهای خود را با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت پژوهش و توسعه آغاز نمود و گفت این وظیفه بسیج است که آنرا پاس داشته و بعنوان یک استراتژی در صنعت نفت بکار گیرد. ایشان اظهار داشت در بحث پژوهش و توسعه هر سازمانی که میخواهد پیشرفت کند دو چیز را بصورت کاربردی میبایست مد نظر قرار دهد, یکی آموزش و دیگری تحقیق و پژوهش است که این دو عامل می تواند به سازمان شتاب دهد و باعث ایجاد روحیه ای شاد و تلاشی مضاعف در جهت پویایی سازمان گردد. ایشان پیگیری موارد پژوهشی را از عوامل رسیدن به مرزهای عالی دانش دانسته و در این زمینه گزارش مبسوطی را از فعالیتهای تحقیق و توسعه شرکت ابراز داشت. در ادامه جلسه مهندس برزگر سرپرست تیم بازدید کنندگان و معاون آموزشی حوزه بسیج پالایش و پخش هدف این بازدید را دانش محوری و دانش بنیانی بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری به تمام پایگاههای بسیج کشور دانست. سپس مهندس بیانی معاون پژوهش و توسعه بسیج پالایش و پخش با ارائه گزارش عملکرد واحد پژوهش و توسعه حوزه مقاومت بسیج شرکت پالایش و پخش اظهار داشت از ابتدای امسال ۹ دوره کاربردی و تخصصی در جهت ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی اعضای بسیج صورت پذیرفته و امید داریم با صبوری, برنامه ریزی دقیق و داده های هدفمند بتوانیم خروجی قابل قبولی را بدست آوریم. در روز دوم بازدید گروه توانستند با همراهی روابط عمومی پالایشگاه از صنایع عظیم ماشین سازی, هپکو و آذر آب بازدید تخصصی و علمی را انجام داده و در جریان عملکرد شرکتها قرار گیرند. شایان ذکر است شرکت ماشین سازی و صنایع آذر آب نقش موثری در ساخت تجهیزات پالایشگاهی بویژه اقلام مورد نیاز پروژه طرح توسعه را دارند. .