۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

بازديد علمي و پژوهشي اعضاء محترم شوراي حوزه فرماندهي مقاومت بسيج شركت ملي پالايش و پخش از پالايشگاه نفت امام خميني(ره)شازند

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند اعضاي شوراي فرماندهي مقاومت حوزه مقاومت بسيج شركت ملي پالايش و پخش بمنظور بازديد علمي از تاسيسات پالايشگاه و پروژه طرح توسعه اين شركت و همچنين بازديد از مراكز صنعتي استان مركزي شامل صنايع آذر آب, ماشين سازي و هپكو طي ۲ روز متوالي به استان مركزي سفر نمودند. .

در اين بازديد كه در روز اول از تاسيسات پالايشگاه موجود و پروژه طرح توسعه صورت گرفت اعضاء شورا در جريان عملكرد پالايشگاه و روند پيشرفت فيزيكي طرح توسعه قرار گرفته و از نزديك با واحدهاي مختلف آشنا شدند. سپس طي نشستي با حضور مدير عامل محترم شركت و اعضاي هيات رئيسه و شوراي فرماندهي بسيج شهيد رجائي پالايشگاه نسبت به اقدامات و نقش پژوهش و تحقيق در صنايع نفت به بحث و گفتگو و تبادل نظر پرداختند. مهندس نور بخش مدير عامل محترم شركت ضمن ابراز خرسندي و خير مقدم به حاضرين صحبتهاي خود را با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري پيرامون اهميت پژوهش و توسعه آغاز نمود و گفت اين وظيفه بسيج است كه آنرا پاس داشته و بعنوان يك استراتژي در صنعت نفت بكار گيرد. ايشان اظهار داشت در بحث پژوهش و توسعه هر سازماني كه ميخواهد پيشرفت كند دو چيز را بصورت كاربردي ميبايست مد نظر قرار دهد, يكي آموزش و ديگري تحقيق و پژوهش است كه اين دو عامل مي تواند به سازمان شتاب دهد و باعث ايجاد روحيه اي شاد و تلاشي مضاعف در جهت پويايي سازمان گردد. ايشان پيگيري موارد پژوهشي را از عوامل رسيدن به مرزهاي عالي دانش دانسته و در اين زمينه گزارش مبسوطي را از فعاليتهاي تحقيق و توسعه شركت ابراز داشت. در ادامه جلسه مهندس برزگر سرپرست تيم بازديد كنندگان و معاون آموزشي حوزه بسيج پالايش و پخش هدف اين بازديد را دانش محوري و دانش بنياني بر اساس تاكيدات مقام معظم رهبري به تمام پايگاههاي بسيج كشور دانست. سپس مهندس بياني معاون پژوهش و توسعه بسيج پالايش و پخش با ارائه گزارش عملكرد واحد پژوهش و توسعه حوزه مقاومت بسيج شركت پالايش و پخش اظهار داشت از ابتداي امسال ۹ دوره كاربردي و تخصصي در جهت ارتقاء سطح آموزشي و پژوهشي اعضاي بسيج صورت پذيرفته و اميد داريم با صبوري, برنامه ريزي دقيق و داده هاي هدفمند بتوانيم خروجي قابل قبولي را بدست آوريم. در روز دوم بازديد گروه توانستند با همراهي روابط عمومي پالايشگاه از صنايع عظيم ماشين سازي, هپكو و آذر آب بازديد تخصصي و علمي را انجام داده و در جريان عملكرد شركتها قرار گيرند. شايان ذكر است شركت ماشين سازي و صنايع آذر آب نقش موثري در ساخت تجهيزات پالايشگاهي بويژه اقلام مورد نياز پروژه طرح توسعه را دارند. .