جمشیدی سکان پالایشگاه امام خمینی شازند را در دست گرفت

در مراسمی با حضورقائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مدیرعامل جدید پالایشگاه امام خمینی شازند معرفی شد

jamshidi1
به گزارش روابط عمومی پالایشگاه امام خمینی شازند شاهرخ خسروانی در این مراسم از پالایشگاه امام خمینی شازند به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای پالایشگاهی کشور یاد کرد و گفت: این واحد پالایشگاهی با تولید بیش از ۲۵ درصد بنزین و ۱۳ درصد گازوئیل کشور در روز مطابق استانداردهای یورو ۴ سهم عمده ای در تامین سوخت مورد نیاز کشور عهده دار است . وی با بیان این که پالایشگاه امام خمینی شازند به عنوان مرکز ثقل تولید مواد سوختی مورد نیاز زندگی مردم است اظهار کرد: این واحد پالایشگاهی به واسطه تولید محصولات استراتژیک ، جایگاه بسیار حساسی را در بین صنایع مادر تخصصی استان مرکزی و شهر اراک دارد و توجه به این جایگاه ،حساسیت مدیران آن را در راستای تلاش مستمر به منظور تولید مداوم این واحد ضروری می سازد. خسروانی در ادامه از پالایشگاه به عنوان یک کارخانه یاد کرد و افزود: وقتی نام یک کارخانه بر واحد صنعتی گذاشته می شود تمام فعالیت های آن حول محور تولید و لاغیر تعریف می شود لذا بر تمامی پرسنل مجموعه است با توجه به شرح وظایف سازمانی خود در این کارخانه مشغول به کار بوده و از دخالت در بخشهایی که خارج از حیطه کاری تعریف شده است خودداری کنند. قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در بخش دیگر سخنان بر ضرورت توجه مدیریت پالایشگاه امام خمینی شازند به جایگاه سازمانی در این مجموعه پالایشگاهی تاکید کرد و افزود: متاسفانه بی توجهی به این بخش در سالهای گذشته باعث شده تا جایگاه سازمانی در پالایشگاه شازند دچار چالش شود. مسئله ای که باید در یک برنامه ریزی جامع و جدی بدان پرداخته شود تا بتوانیم شاهد نظم و ترتیب قابل قبول در صورت ظاهری و لایه های داخل سازمانی باشیم. خسروانی تاکید کرد: پالایشگاه یک مرکز سازمانی است که باید نظم حاکم در آن همچون یک پادگان باشد چرا که حاکمیت، قانون، نظم و ترتیب، به تسهیل روند امور تولید نیز کمک خواهد کرد. وی در ادامه با اشاره به مشکلات مالی فراروی سازمان بیان داشت: مدیران بخشهای مختلف باید با رعایت اصل صرفه جویی در کاهش هزینه ها کوشا باشند و با رعایت این اصل سازمان را در پیشبرد امور یاری کنند. قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: کاهش هزینه ها به شرایط مطلوب، اصل مهم سازمانی است که باید از سوی تمامی مدیران بخشهای مختلف و در راس آنها مدیرعامل پالایشگاه مورد توجه قرار گیرد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید پالایشگاههای کشور نیز در سخنانی کار مدیریت را به واسطه ضرورت برقراری ارتباط با پرسنل بخشهای مختلف یک کار سخت و دشوار یاد کرد و گفت: یک مدیر باید امور مربوط را با سیاست مدیریتی قابل قبول پیش ببرد. محجوبی افزود: مشکلات و مسائل پیش روی یک مجموعه حل نمی شود مگر با همدلی و همفکری مدیران با پرسنل بخشهای مختلف و این اصل باید به جد مورد توجه مدیر جدید پالایشگاه امام خمینی شازند قرار بگیرد.

مدیرعامل جدید پالایشگاه امام خمینی شازند نیز در این نشست ضمن تقدیر از اعتماد مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در واگذاری مسئولیت مدیریت پالایشگاه امام خمینی شازند به وی گفت: امید است در سایه همدلی کارکنان ومجموعه مدیران میانی پالایشگاه امام خمینی شازند بتوانم پاسخ این اعتماد را به خوبی بدهم. علی جمشیدی افزود: تولید سالم، توجه به محیط زیست و رعایت مقررات سه اصل مهم و اساسی است که سعی می کنم با رعایت آنها امور مربوط به این واحد پالایشگاهی را به پیش ببرم.

گفتنی است در پایان این مراسم قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ضمن تقدیر از خدمات ارزنده علی شیرازی زاده با قرائت حکم مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران علی جمشیدی را به عنوان مدیرعامل جدید پالایشگاه امام خمینی شازند معرفی کرد.

تصاویر جلسه معارفه علی جمشیدی؛ مدیر عامل جدید شرکت