۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

نايب قهرماني تيم فوتسال و دارت مديران و روساي ادارات توسط شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند

به گزار ش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند تيم فوتسال و دارت پالايشگاه نفت امام خميني(ره)شازند با شركت در مسابقات سراسري مديران و روساي ادارات شركتهاي پالايشي كشور كه با حضور شش پالايشگاه آبادان- اراك-بندرعباس-تهران-تبريز -اصفهان و مشهد مقدس برگزار گرديد موفق شد به مقام نايب قهرماني نائل گردد. .

به گزار ش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند تيم فوتسال و دارت پالايشگاه نفت امام خميني(ره)شازند با شركت در مسابقات سراسري مديران و روساي ادارات شركتهاي پالايشي كشور كه با حضور شش پالايشگاه آبادان- اراك-بندرعباس-تهران-تبريز -اصفهان و مشهد مقدس برگزار گرديد موفق شد به مقام نايب قهرماني نائل گردد. روابط عمومي شركت اين موفقيت را به كليه همكاران و خانواده هاي محترم آنها تبريك مي گويد.