نایب قهرمانی تیم فوتسال و دارت مدیران و روسای ادارات توسط شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند

به گزار ش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند تیم فوتسال و دارت پالایشگاه نفت امام خمینی(ره)شازند با شرکت در مسابقات سراسری مدیران و روسای ادارات شرکتهای پالایشی کشور که با حضور شش پالایشگاه آبادان- اراک-بندرعباس-تهران-تبریز -اصفهان و مشهد مقدس برگزار گردید موفق شد به مقام نایب قهرمانی نائل گردد. .

به گزار ش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند تیم فوتسال و دارت پالایشگاه نفت امام خمینی(ره)شازند با شرکت در مسابقات سراسری مدیران و روسای ادارات شرکتهای پالایشی کشور که با حضور شش پالایشگاه آبادان- اراک-بندرعباس-تهران-تبریز -اصفهان و مشهد مقدس برگزار گردید موفق شد به مقام نایب قهرمانی نائل گردد. روابط عمومی شرکت این موفقیت را به کلیه همکاران و خانواده های محترم آنها تبریک می گوید.