۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

مهندس نور بخش در بازديد از فعاليتهاي فرهنگي كانون شهيد سليماني منازل سازماني پالايشگاه امام خميني(ره)شازند قرآن كريم و اهل بيت(ع)را چراغ راهنماي همه ما در طول تاريخ بشريت دانست

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند آقاي مهندس نوربخش مدير عامل محترم پالايشگاه از فعاليتهاي مختلف كانون فرهنگي شهيد سليماني شهر مهاجران منازل مسكوني كاركنان بازديد بعمل آورد. .

گزارش كانون شهيد سليماني منازل مسكوني كاركنان شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند