مهندس نور بخش در بازدید از فعالیتهای فرهنگی کانون شهید سلیمانی منازل سازمانی پالایشگاه امام خمینی(ره)شازند قرآن کریم و اهل بیت(ع)را چراغ راهنمای همه ما در طول تاریخ بشریت دانست

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند آقای مهندس نوربخش مدیر عامل محترم پالایشگاه از فعالیتهای مختلف کانون فرهنگی شهید سلیمانی شهر مهاجران منازل مسکونی کارکنان بازدید بعمل آورد. .

گزارش کانون شهید سلیمانی منازل مسکونی کارکنان شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند