اقدامی ارزشمند در حوزه مهندسی انرژی : با تدابیر فنی متخصصان توانمند شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند تأمین هیدروژن مورد نیاز پالایشگاه تنها از طریق تولید فاز ۲ میسر گردید

به همت متخصصان توانمند شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند از خرداد ماه سال ۱۴۰۰ واحد تولید هیدروژن فاز یک (Hpu1) از سرویس خارج و هیدروژن مورد نیاز واحد آیزوماکس از مسیر ارتباطی و از طریق افزایش ظرفیت واحد تولید هیدروژن فاز دو (Hpu2) تأمین گردید.

به گزارش روابط عمومی با توجه به احداث فاز ۲ و نصب واحد جدید تولید هیدروژن متناسب با نیاز واحدهای جدید الاحداث و ضرورت بررسی دقیق شبکه تولید و توزیع هیدروژن (Hydrogen Pinch) این نیاز بصورت یک پروژه دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد تعریف گردید که نتایج حاصل بیانگر امکان ایجاد یک شبکه توزیع بهینه در شرکت بود .

بر این اساس امکان استفاده بهینه از ظرفیت تولید هیدروژن در واحدهای فاز یک و دو مطرح گردید که در صورت اجرای صحیح آن ، امکان از سرویس خارج نمودن واحد تولید فاز یک (HPU1) و یا یکی از بخشهای تولید فاز ۲ ( HPU2) میسر بود، اما اجرای کامل این طرح ، ضرورت ایجاد مسیرهای ارتباطی بین فاز یک و دو  و بررسی های دقیق اقتصادی و همچنین تدوین دستورالعملهایی جهت واکنش در شرایط اضطراری را در پی داشت و درنهایت مجموعه اقدامات فوق با دستور و حمایت مهندس رجبی مدیرعامل ، مهندس غلامی مدیر عملیات و با پیگیری مهندسی انرژی و همکاری مهندسی پالایش و
 بهره برداری اجرایی گردید که منجر به از سرویس خارج کردن واحد تولید هیدروژن فاز یک (
HPU1) از خردادماه ۱۴۰۰ گردید و اکنون  این واحد هر سه سال یکبار و تنها در شرایط تعمیرات اساسی واحد تولید هیدروژن فاز ۲ در سرویس قرار می گیرد.

مهندس مهدی طالب بیگی رئیس مهندسی انرژی پالایشگاه پس از تشریح فرآیند انجام این عملیات ، در خصوص دستآوردهای این اقدام فنی ارزشمند گفت :«  ارزیابی های انجام شده در طی ۱۸ ماه گذشته بیانگر این نکته است که مجموع میزان خوراک و سوخت مصرفی کوره در دو واحد ۰۷ و ۱۷ بطور تقریبی ، حدود ۵KNm۳/hr کاهش یافته است. با توجه به قیمت گاز طبیعی که به صورت ماهانه و معادل ۳۰% قیمت خوراک پتروشیمی ها در نظر گرفته می شود و متوسط آن در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰۰۰ ریال به ازای هر نرمال متر مکعب بوده است که این عدد در طی یک سال برابر با ۱۱۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.»

وی بیان داشت :«هزینه های جاری واحد ۰۷ در طی سال های اخیر حدود ۲۰۰۰ میلیارد ریال در طی یک سال بوده است که با از سرویس خارج شدن واحد مذکور ، این هزینه ها صفر می گردد. از دیگر سوی هزینه های مربوط به تعمیرات اساسی و خرید کاتالیست در هزینه های جاری دیده نشده است و بطور تقریبی می توان گفت صرفه جویی حاصل از بسته شدن واحد تولید هیدروژن فاز یک ، بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال صرفه جویی برای شرکت به دنبال داشته است .»

رئیس مهندسی انرژی پالایشگاه در پایان افزود :« علاوه بر صرفه های مهم اقتصادی ایجاد شده ، کاهش آلاینده های
زیست محیطی ، کاهش مصرف آب و کاهش مصرف گاز طبیعی به خصوص در فصل زمستان که با کاهش فشار شبکه مواجه هستیم از دیگر دستآوردهای ارزشمند این طرح می باشد .»