با اجرای نظام برنامه ریزی استراتژیک در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند ،برنامه های راهبردی تا افق زمانی سال ۱۴۱۰″ ایجاد گردید

اجرای نظام برنامه ریزی استراتژیک در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند از مهر ماه سال ۱۴۰۰  با شناسایی و تحلیل عوامل محیط درونی و بیرونی , با تدوین ارکان جهت ساز و پیگیری و تشکیل  جلسات منظم با حضور مدیران و روسا عملیاتی و ستادی و همکاری بسیار خوب زیر مجموعه ادارات مربوطه و نیز ساعت ها کار کارشناسی تدوین و تا افق زمانی سال ۱۴۱۰ ایجادگردید .

به گزارش روابط عمومی ، مهندس علی اکبر میرزایی مدیر برنامه ریزی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با تشریح این موضوع گفت : « پروژه طرح ریزی برنامه های استراتژیک شامل مراحلی چون شناسایی و تحلیل عوامل محیط درونی و بیرونی ، تدوین ارکان جهت ساز (شامل مأموریت، چشم انداز، اهداف و ارزش های سازمانی)، تعیین موقعیت استراتژیک شرکت ، تدوین استراتژی ها بر اساس ماتریس SWOT ، ترسیم نقشه استراتژی و تدوین کارت های امتیازی متوازن (BSC) است که با تشکیل جلسات متعدد تخصصی در کمیته های اجرایی و راهبری با حضور مدیران و رؤسا و ساعت ها کار کارشناسی در این شرکت به سرانجام رسیده است .»

وی گفت : « طرح ریزی اهداف و برنامه های استراتژیک شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به صورت نظام مند با تشکیل کمیته های اجرایی و راهبری از مهر ماه سال ۱۴۰۰ با همکاری شرکت مشاور “روش سازان صنعت” مبتنی بر مدل دیوید آغاز گردید که تأکید بر نتیجه گرایی و ایجاد فرهنگ پاسخگویی در مدیران از طریق تعریف و اندازه گیری شاخص های کلیدی و اجرای برنامه های راهبردی از اهداف مهم این پروژه محسوب می شود.»

مدیر برنامه ریزی پالایشگاه در این خصوص تصریح کرد :«تدوین استراتژی جزء اختیارات مدیریت ارشد سازمان می باشد ؛ ولی پیاده سازی و پیشبرد آن نیز بدون حمایت همه جانبه و صرف وقت و انرژی از سوی مدیران ارشد سازمان ممکن نخواهد بود. همچنین ممکن است درست ترین استراتژی را تدوین نماییم ، اما اگر فرهنگ سازمانی مناسبی نداشته باشیم ، این مهم به سرانجام نخواهد رسید . بنابراین علاوه بر لزوم حمایت همه جانبه مدیران ارشد شرکت , لازم است اقدامات اساسی در جهت تقویت فرهنگ سازمانی به منظور رسیدن به اهداف والای سازمان صورت پذیرد . در این راستا با استقرار مدیریت فرآیندها در شرکت که در حال پیاده سازی است انتظار می رود نظام ارزیابی فرایندها که یک فرایند پیوسته و بااهمیت است در شرکت نهادینه شود.»

مهندس میرزایی در پایان با تشکر از زحمات و تلاش های بی دریغ مدیران ، رؤسا و کارکنان پالایشگاه گفت : « شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند بستری مناسب برای حصول اطمینان از تحقق چشم انداز شرکت با عنوان “دستیابی به جایگاه یکی از سه شرکت برتر “پتروپالایشی” کشور تا افق زمانی سال ۱۴۱۰″ می باشد که این مهم دور از دسترس نبوده و شرایط آن ایجاد شده است . »