۲۸ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

تغيير شماره تعدادي از تلفنهاي داخلي شركت

بر اساس اعلام اداره مهندسي عمومي شركت پالايش نفت امام خميني (ره)

شماره تعدادي از تلفنهاي داخلي شركت از مورخه ۲۸ تير ۱۳۹۵ تغيير يافته است.

tel

متن آگهي منتشره به شرح زير است:

باسمه تعالي

احتراما بدينوسيله به اطلاع مي رساند
شماره تلفن هاي  ۹۰۶۳۸ الي ۹۰۹۹۹
به ۹۲۶۳۸ الي ۹۲۹۹۹  تغيير يافته است

ضمنا يادآوري مي نمايد جهت تماس با داخليهاي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند؛ لازمست از پيش شماره ۳۳۴ با كد اراك (۰۸۶) استفاده نمايند. به عنوان نمونه؛ براي ارتباط با شماره داخلي ۹۲۶۳۸ بايستي شماره ۰۸۶۳۳۴۹۲۶۳۸ را شماره گيري نمايند.