تغییر شماره تعدادی از تلفنهای داخلی شرکت

بر اساس اعلام اداره مهندسی عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)

شماره تعدادی از تلفنهای داخلی شرکت از مورخه ۲۸ تیر ۱۳۹۵ تغییر یافته است.

tel

متن آگهی منتشره به شرح زیر است:

باسمه تعالی

احتراما بدینوسیله به اطلاع می رساند
شماره تلفن های  ۹۰۶۳۸ الی ۹۰۹۹۹
به ۹۲۶۳۸ الی ۹۲۹۹۹  تغییر یافته است

ضمنا یادآوری می نماید جهت تماس با داخلیهای شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند؛ لازمست از پیش شماره ۳۳۴ با کد اراک (۰۸۶) استفاده نمایند. به عنوان نمونه؛ برای ارتباط با شماره داخلی ۹۲۶۳۸ بایستی شماره ۰۸۶۳۳۴۹۲۶۳۸ را شماره گیری نمایند.