کارکنان حراست شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند آموزش مهار آتش دیدند

 

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند یک دوره آموزش مقدماتی آتش نشانی ویژه کارکنان حراست این شرکت با حضور مربیان اداره آتش نشانی آقایان مهندس رضایی و نعمتی بصورت تئوری و عملی برگزار گردید.

این گزارش می افزاید کلیه پرسنل این حراست موفق شدند با انواع خاموش کننده ها و چگونگی کار با آنها آشنا شوند و به صورت عملی در زمین آتش چندین مانور مهار آتش را طی نمایند.