۲۸ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

كاركنان حراست شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند آموزش مهار آتش ديدند

 

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند يك دوره آموزش مقدماتي آتش نشاني ويژه كاركنان حراست اين شركت با حضور مربيان اداره آتش نشاني آقايان مهندس رضايي و نعمتي بصورت تئوري و عملي برگزار گرديد.

اين گزارش مي افزايد كليه پرسنل اين حراست موفق شدند با انواع خاموش كننده ها و چگونگي كار با آنها آشنا شوند و به صورت عملي در زمين آتش چندين مانور مهار آتش را طي نمايند.