پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند در میان شرکت های برتر صنعت نفت ، مقام دوم در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را کسب نمود

کسب مقام دومی این مهم در سطح وزارت نفت مرهون تلاش مدیریت و همکاران ادارات ذی ربط در ارائه اسناد ادارات زیرمجموعه به روابط عمومی و ثبت آن در راستای شفاف سازی در مسیر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سامانه فوق می باشد که ضمن تقدیر و سپاس فراوان ، کسب این عنوان را خدمت مدیرعامل ، هیئت مدیره محترم و همه همکاران تبریک عرض نموده ، امیدوارم در سال پیش رو در اجرای هر چه بهتر این تکلیف قانونی و نیز پاسخگو بودن به شکایات احتمالی مردم ، بهتر از گذشته مؤثر باشیم .

روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند