برای اولین بار در کشور عملیات تعمیر راکتور V-632 به دست متخصصین شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند و پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد

به همت متخصصین شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند و پژوهشگاه صنعت نفت ، برای اولین بار در کشور عملیات تعمیر , هیدروتست و بارگیری کاتالیست رآکتور V-632  به دست متخصصین شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند و پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد و این رآکتور با موفقیت در مدار تولید قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی و به نقل از اداره بازرسی فنی پالایشگاه , سال ۱۳۹۵ در زمان تعمیرات اساسی و در حین بازرسی راکتورها , وجود اشکال و ترکهای عمیق در یکی از نازلهای رآکتور V-632 مشاهده گردید که منجر به عدم استفاده از آن گردید .

مهندس فرهی رئیس اداره بازرسی در توضیحات تکمیلی این اتفاق گفت : چون رآکتور مذکور در دسته رآکتورهای جداره ضخیم قرار داشت و تجربه انجام تعمیرات ترک های عمیق بر روی این دسته از رآکتورها در سطح جهانی محدود و گزارش های ارائه شده در این خصوص بسیار اندک بود و تجربه اینگونه تعمیرات در داخل کشور نیز محدود به تعمیر ترک های سطحی و ترک های به وجود آمده بر روی پوشش داخلی  (Clad) راکتورها بود ، تصمیم بر آن شد رآکتور مذکور از سرویس خارج شود تا در فرصت مناسب تعمیرات لازم بر روی آن انجام گردد .

وی افزود:  هرچند تعمیرات این رآکتور از اولویت های پالایشگاه محسوب می شد اما به دلیل ابعاد راکتور و در سرویس بودن دو راکتور مجاور آن ، عملاً امکان خروج راکتور مذکور از سایت پالایشگاه وجود نداشت ؛ لذا  امکان تعمیر راکتور V-632 در محل سایت پالایشگاه در یک مناقصه بین المللی مورد بررسی قرار گرفت و با شرکتهای معتبر داخلی نظیر ماشین سازی اراک، راکتور ساز اهواز، وشرکت های خارجی مکاتبات لازم انجام شد و در نهایت پیشنهاد فنی شرکتهای ماشین سازی اراک تایید قرار گرفت که پس از بازگشایی پاکات مالی، شرکت ماشین سازی اراک برنده مناقصه تعمیر راکتور ۶۳۲ اعلام گردید.

وی با اشاره به شروع تحریمهای ظالمانه اقتصادی جدید علیه ایران گفت : پس از شروع بکار تعمیرات راکتور , شرکت ماشین سازی به دلیل مشکلات مربوط به انتقال ارز و تحریمها  و عدم امکان اخذ تاییدیه برای روش تعمیر و حضور ناظران مورد تایید ASME در ایران ، عملیات تعمیر را متوقف نمود.

رئیس بازرسی افزود از آنجا که رآکتور مذکور ارزش عملیاتی و اقتصادی بالایی داشت ، قراردادی فی مابین شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند با پژوهشگاه صنعت نفت جهت مشاوره و نظارت بر تعمیر رآکتور منعقد گردید و مقرر شد روش تعمیر از سوی پژوهشگاه صنعت نفت ارائه گردد و شرکت ماشین سازی اراک آن را تحت نظارت پژوهشگاه اجرایی نماید.

مهندس فرهی با تشکر از همه عوامل اجرایی از جمله مدیریت محترم پالایشگاه , همکاران در خدمات فنی و مهندسی، تعمیرات و پژوهشگاه و شرکت ماشین سازی افزود : خدارا شاکریم که این تلاشها جواب داد و موفق شدیم برای اولین بار در کشور عملیات اجرایی تعمیر رآکتور V-632 را از ابتدای سال ۱۴۰۰ دردست اقدام قرار دهیم که این کار در اوایل مهرماه سال جاری با انجام عملیات هیدروتست با موفقیت به پایان رسید و عملیات بارگیری کاتالیست در راکتور مذکور در جریان تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۰ انجام و با پایان تعمیرات اساسی ، این رآکتور در مدار تولید قرار گرفت.