سایر سوابق و تجربیات بهمن اسدی

رزومه:

– سال استخدام ۱۳۷۰

– اشتغال در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در سمت های زیر:

 • کارشناس ارشد قراردادهای فنی و ساختمانی شرکت
 • رئیس امور قرارداد ها
 • رئیس کمیسیون تشخیص شرکت
 • رئیس کمیته معاملات خرید خدمات شرکت
 • رئیس امور حقوقی و پیمانها شرکت
 • عضو کمیته فنی بازرگانی شرکت از سال ۱۳۸۴
 • عضو غیرموظف کمیسیون معاملات و کمیسیون مناقصات شرکت از سال ۱۳۸۲
 • عضو و نماینده مدیرعامل شرکت در شورای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
 • عضو کارگروه فرعی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اداری شرکت از سال ۱۳۹۶ تا کنون
 • عضو کمیته مدیریت بهره وری شرکت
 • عضو کارگروه صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری
 • عضو اصلی کمیته تامین امنیت پایدار شرکت