بومی سازی تعمیرات مبدلهای حرارتی فشار بالا در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند

تعمیر و بازیابی مبدل فشار بالای E636-B توسط کارگروه پژوهشی مهندسین تلاشگر اداره بازرسی فنی و
همکاری کارکنان کارگاه مرکزی در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند۱۶،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان صرفه
جویی برای پالایشگاه به ارمغان آورد.
به گزارش روابط عمومی و به نقل از کارشناسان اداره خدمات فنی و مهندسی، این مبدل از نوع فشار بالا و
در مسیر خروجی راکتور ۶۳۰۱/۲-Rمی باشد که به علت فشار بالا، دما و سرویس خورنده از تکنولوژی
بالایی در ساخت مواد اولیه و نیز طراحی اجزای آن استفاده شده است. تمایز این مبدل با سایر مبدل های
واحدهای فرآیندی این است که تیوب شیت این مبدل به همراهChannel یکپارچه است و به روش فورج
سنگین تولید شده که همین مشخصه، تأمین و ساخت متریال اولیه را دشوار و هزینه برنموده است، ضمناً
ساخت مجموعه Channel و تیوب شیت این مبدل انحصاراً توسط شرکت های خارجی صورت می گیرد.
به گفته پژوهشگران این طرح، پس از بررسی های انجام شده و مشاهده ترک هایی در سطح تیوب شیت و
سوراخ شدگی تیوب ها، عملیات بازیابی این مبدل در دستور کارقرار گرفت. علی رغم وجود چالش های
متعدد جهت مرتفع نمودن مشکلات فنی ایجاد شده در این مبدل، مهندسین توانمند بخش بازرسی فنی
شرکت با تکیه برتوان فنی و تجهیزاتی داخلی پالایشگاه، بدون بهره گیری از هیچگونه خدمات فنی-
تعمیراتی و هزینه مالی بیرون از شرکت، دستگاه مذکور را با موفقیت به چرخه تولید بازگرداندند.
از دستاوردهای مهم این پروژه پژوهشی می توان به ایجاد خودباوری در مجموعه خدمات فنی و مهندسی و
اداره تعمیرات پالایشگاه در راستای مواجهه با موارد مشابه، دستیابی به دانش فنی تعمیر مبدل های High
Pressure و تجهیزات نظیر آن از نظر نوع متریال و تولیدشده به روش فورج سنگین (مانند راکتور، فن های
هوایی فشاربالا و…) داخل پالایشگاه و استفاده از تیوب های مربوط به این مبدل که از زمان راه اندازی
پالایشگاه در انبار شرکت استفاده نگردیده بود، اشاره کرد.
این گزارش می افزاید مهندسان امیر کاکولوند، ایمان سالاروند، سعید فرهی و علی اکبر طالبی، کارگروه
پژوهشی در تعمیر و بازیابی مبدل E636-B از نوع Pressure High بوده که در راستای خود باوری و
پیشگیری از هدر رفت سرمایه به این مهم دست یافتند.

مبدل E636-B در محوطه انبار اسقاط