حکم انتصاب رییس دفتر مدیر عامل و دبیر هیات مدیره

روابط عمومی شـرکت، انتصاب آقای محمد جواد علیشاهی را بعنوان رئیس دفتر مدیر عامل و دبیر هیئت مدیره شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند تبریک عرض می نماید. متن حکم انتصاب به شرح زیر است: