برگزاری دومین دوره ITIL در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند

بار دیگر با همکاری واحد آموزش دومین دوره آموزشی ITIL برای مسئولین واحدهای سازمانی شرکت پالایش نفت امام خمینی و برخی کارشناسان شرکت برگزار گردید.

در این دوره آموزشی که از تاریخ ۱۲/۵/۹۸ تا ۱۴/۵/۹۷ به مدت ۳ روز در دو نوبت صبح و بعدازظهر توسط آقای مهندس جاویدان ارائه گردید، جمعا ۲۱ نفر حضور یافتند.

در این دوره آموزشی مفاهیم پایه ITIL و چرخه سرویس شامل:

  • service strategy
  • service design
  • service transition
  • service operation
  • service improvement

تشریح گردید.

با توجه به اینکه شرکت پالایش نفت امام خمینی در نظر دارد سطح خدمات IT را از help desk به service desk ارتقا دهد، برگزاری این دوره جهت افزایش سطح علمی انفورماتیکی و کارآمدی افراد حائز اهمیت میباشد.