یوسف ابراهیمی به عنوان مدیر مالی جدید شرکت منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس امین مدیرعامل شرکت، آقای یوسف ابراهیمی بعنوان مدیر امور مالی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند منصوب گردید.

متن حکم به شرح زیر است: