معرفی واحد آزمایشگاه

آزمایشگاه شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند زیرمجموعه ای از واحدهای عملیاتی میباشد و از دو بخش آزمایشگاه تجزیه و کنترل تشکیل شده است. آزمایشگاه تجزیه شامل قسمتهای ویژه – آب و آبهای ترش – باکتریولوژی – تجزیه – اسپکتروسکپی – گازکروماتوگرافی و محلول سازی می باشد.
دراین اداره کلیه مسئولیتها و اقدامات مطابق با نیازمندیهای ایزو ۹۰۰۰  و OH&S  و  ۱۴۰۰۰ تدوین گردیده و طرح ریزی از زمان دریافت نمونه تا ارسال نتایج به مشتری، کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی، نگهداری مواد شیمیایی مطابق با MSDS های مربوطه، شناسایی مستمر خطرات فیزیکی و شیمیایی منطبق با روشهای What/If و Hazop و دفع مواد خطرناک بر طبق استانداردهای جاری تدوین گردیده است.

اهم وظایف و مسئولیت ها:
۱-انجام آزمایشات مربوط به جدول تناوبی شرکت و آزمایشات در خواستی که درواقع راهبری کننده عملیات پالایش و شامل تمامی نمونه های خوراک، محصولات میانی و نهایی تمامی واحدهای عملیاتی میگردد.
۲-انجام آزمایشات مربوط به تایید کیفیت مواد شیمیایی مصرفی و کاتالیستهای مورد نیاز در کلیه واحدهای عملیاتی
۳-انجام آزمایشات مربوط به محصولات نهایی شرکت که شامل بنزین یورو ۴ – گازوئیل یورو ۴ – نفتکوره – سوخت جت  – گاز مایع و پروپیلن می شود و تطبیق محصولات تولیدی شرکت با مشخصات استاندارد شرکت ملی نفت ایران

رئیس واحد:

افسانه ملکی زاد

اطلاعات تماس:

تلفن:  ۰۸۶۳۳۴۹۱۴۰۰
ایمیل:  malekizad@ikorc.ir

سوابق کار:
رئیس آمایشگاه :  از سال ۹۴ تا کنون
رئیس آزمایشگاه تجزیه و ویژه
شیمیست ارشد آزمایشگاه تجزیه و ویژه

اطلاعات بیشتر…

تحصیلات:

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

روسای پیشین:

آقای سعید آقاجانی – سال ۸۰ تا ۹۴
آقای محمد تقی کوچک زاد – سال ۷۱ تا ۸۰