انتصاب مهندس علی شاهوردی بعنوان سرپرست عملیات شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند

entesab

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند با حکم آقای مهندس مجید رجبی کهریزی سرپرست شرکت, آقای مهندس علی شاهوردی با حفظ سمت به عنوان”سرپرست عملیات ” منصوب گردید… .

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند با حکم آقای مهندس مجید رجبی کهریزی سرپرست شرکت, آقای مهندس علی شاهوردی با حفظ سمت به عنوان”سرپرست عملیات ” منصوب گردید.

روابط عمومی این انتصاب را به آقای مهندس شاهوردی تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق دارد.