۲۹ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

انتصاب مهندس علي شاهوردي بعنوان سرپرست عملیات شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند

entesab

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند با حكم آقاي مهندس مجید رجبی کهریزی سرپرست شركت, آقاي مهندس علي شاهوردي با حفظ سمت به عنوان”سرپرست عملیات ” منصوب گرديد… .

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند با حكم آقاي مهندس مجید رجبی کهریزی سرپرست شركت, آقاي مهندس علي شاهوردي با حفظ سمت به عنوان”سرپرست عملیات ” منصوب گرديد.

روابط عمومي اين انتصاب را به آقاي مهندس شاهوردي تبريك گفته و براي ایشان آرزوي توفيق دارد.