۲۲ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

گزارش مسابقات انتخابي ورزشی فرزندان پسر ۲۵ سال و پايين تر

اختتامیه

مسابقات انتخابي ورزش فرزندان پسر ۲۵ سال و پايين تر شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به ميزباني شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند برگزار شد.

هفتمين دوره مسابقات سراسري فرزندان پسر ۲۵ سال و پايين تر شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران با حضور تيم هاي اعزامي از شركت هاي بزرگ نفتي سراسر كشور در رشته هاي واليبال، بسكتبال، فوتبال، شطرنج، شنا،  دو و ميداني و كشتي در دو رشته فرنگي و آزاد  در فضايي سالم و صميمي به ميزباني پالايشگاه امام خميني (ره) شازند در شهر مهاجران برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي اين دوره از مسابقات كه با هدف توجه به ورزش به عنوان ركني اساسي در بهبود كيفيت زندگي خانواده كاركنان محترم و همچنين ايجاد نشاط و توان روحي و جسمي در ايشان برگزار گرديد، ورزشكاران از بيست و هفتم مرداد لغايت پنجم شهريور، در دو مرحله با تيمهاي متفاوت ورزشي در مجموعه بزرگ ورزشي شهر مهاجران به رقابت پرداختند.  كارشناسان ورزشي حاضر و ورزشكاران شركت كننده سطح فني مسابقات را بسيار بالا و كيفيت ميزباني را مطلوب و شايان تقدير ارزيابي نمودند.

اين گزارش مي افزايد در آيين اختتاميه اين دوره از مسابقات، ورزشكاران و تيم هاي منتخب از دست مهندس علي جمشيدي مدير عامل محترم شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند و آقاي كشاورزي رئيس محترم امور ورزش شركت ملي پالايش و پخش و مسئولين حاضر در اين مراسم، لوح يادبود و كاپ قهرماني و هداياي خود را دريافت نمودند كه اسامي تيمهاي منتخب به شرح ذيل مي باشند.

واليبال :
در مسابقات والیبال كه به مدت ۳ روز برگزار شد، تیم خطوط لوله به عنوان قهرمانی دست يافت تيم هاي  پالايشگاه امام خميني (ره) و تیم اصفهان به ترتيب عناوين دوم تا سوم را به خود اختصاص دادند.

بسكتبال :
در طي سه روز برگزاري مسابقات بسکتبال؛ تیم آبادان توانست با غلبه بر دیگر رقبا مقام اول اين دوره از مسابقات را از آن خود كند و بر سكوي قهرماني بايستد. تيم خطوط لوله دوم و تيم پالايش بندرعباس سوم شد.

فوتبال :
مسابقات فوتبال با حضور ۵ تيم برگزار شد و تیم پالایش آبادان مقام اول، تیم پالایش امام خميني (ره) شازند مقام دوم و تیم پالایش کرمانشاه مقام سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

شطرنج :
در طي سه روز برگزاري مسابقات شطرنج تيم پخش فرآورده های نفتی مقام اول و تيم هاي پالایش اصفهان و تیم پالایش امام خمینی (ره) شازند به ترتيب در جايگاه هاي بعدي قرار گرفتند.

شنا :
در اين دوره از مسابقات تيم پالايشگاه امام خميني (ره) شازند بعد از پشت سر گذاشتن ديگر رقبا توانست به مقام قهرماني دست يابد. تيم خطوط لوله و مخابرات دوم شد و تيم پالايش نفت آبادان در جايگاه سوم قرار گرفت.

اسامي نفرات تيم عبارتند از : سينا رجبي، آرمين نوري، مهدي روستايي، محمدرضا طالبي، علي رضا رضايي، علي يزديان، رضا محمد طالبي، علي رضا امين زمردي، حسين محمد طالبي، مهدي بهلولي، آرمين حسني، عرفان عظيمي، محمد حسين گلكار، علي گلكار، مهران بهلولي، حسين بيت حاوي، شهريار گل محمدي.
سرپرست : علي حسني
مربي :  محسن يعقوبي

دو و ميداني :
در مسابقات دو و ميداني، پالايشگاه نفت آبادان به مقام قهرماني دست يافت. پالايشگاه امام خميني (ره) شازند دوم شد و تيم هاي پالايش بندر عباس و خطوط لوله و مخابرات به ترتيب در جايگاه هاي بعدي قرار گرفتند.

كشتي :
مسابقات کشتی در دو رشته آزاد و فرنگی در خانه کشتی مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراك برگزار شد و در پايان نتايج زير در رشته هاي آزاد و فرهنگي حاصل شد.
در رشته کشتی آزاد :
–    تیم پالایش کرمانشاه مقام اول
–    تیم پالایش بندرعباس مقام دوم
–     خطوط لوله و مخابرات مقام سوم
در رشته کشتی فرنگی :
–    تیم پالایش آبادان مقام اول
–  خطوط لوله و مخابرات مقام دوم
–     تیم پالایش بندرعباس مقام سوم

تنيس روي ميز :
اين دوره از مسابقات با حضور شش تيم و به مدت دو روز در سالن مجموعه ورزشي پالايشگاه امام خميني (ره) شازند برگزار شد. در پايان اين دوره از مسابقات ورزشكاران آباداني بعد از يك دوره مسابقات نفس گير عنوان قهرماني را به خود اختصاص دادند و تيم هاي پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند مقام دوم و خطوط لوله و مخابرات مقام سوم را از آن خود نمودند.

گالری تصاویر مسابقات ورزشی پسران سال ۹۶