کسب مقام سوم تیم دو میدانی فرزندان کارکنان شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند درپالایشگاهای کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند در مسابقات دو میدانی فرزندان کارکنان شرکتهای پالایشی کشورکه به میزبانی شرکت پالایش نفت تهران و با حضورتیم های آبادان – امام خمینی شازند–بندرعباس– تهران وتبریز برگزار شد تیم دو میدانی فرزندان این شرکت مقام سوم تیمی را از آن خود نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند در مسابقات دو میدانی فرزندان کارکنان شرکتهای پالایشی کشورکه به میزبانی شرکت پالایش نفت تهران و با حضورتیم های آبادان – امام خمینی شازند–بندرعباس– تهران وتبریز برگزار شد تیم دو میدانی فرزندان این شرکت مقام سوم تیمی را از آن خود نمود.

اسامی تیم شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند در این دوره از مسابقات ومقامهای کسب شده عبارت است از :

۱-   سعید فرجی – در پرتاب وزنه مقام اول ودردو۱۰۰ مترمقام دوم

۲-   سلمان باقری –در دو۱۰۰ متر مقام دوم ودردو۲۰۰ مترمقام دوم

۳-   علی عزیزی- در پرش طول مقام دوم ودردو۱۰۰×۴ مترامدادی مقام سوم

۴-   اکبرداودآبادی- دردو۱۰۰×۴ مترامدادی مقام سوم

۵-   میثم عباسیان- در دو۱۰۰ متر مقام دوم ودردو۲۰۰ مترمقام سوم

۶-   سعید علیمرادی در۴۰۰ مترمقام دوم و دردو۱۰۰×۴ مترامدادی مقام سوم

۷-   احسان رضی دردو۱۰۰×۴ مترامدادی مقام سوم

۸-   علیرضابهاری در پرتاب وزنه مقام اول ود ردو۱۰۰×۴ مترامدادی مقام سوم

با مربیگری و سرپرستی ایرج هاشمی