۲۲ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

قهرماني تيم فوتسال شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند در مسابقات جانبازان شركتهاي پالايشي كشور

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند مسابقات فوتسال جانبازان با حضور تيمهاي شركتهاي پالايشي نفت تهران, اصفهان, اراك و تبريز به ميزباني شركت پالايش اصفهان در تاريخ ۲۳/۱۰/۸۹ به صورت دوره اي آغاز شد .

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني(ره)شازند مسابقات فوتسال جانبازان با حضور تيمهاي شركتهاي پالايشي نفت تهران, اصفهان, اراك و تبريز به ميزباني شركت پالايش اصفهان در تاريخ ۲۳/۱۰/۸۹ به صورت دوره اي آغاز شد كه در نهايت بعد از ۴ روز رقابت تيم فوتسال اراك قهرمان اين دوره از بازيها گرديد و تيم تهران مقام دوم و اصفهان مقام سوم را از آن خود كردند.اسامي بازيكنان تيم اراك بصورت ذيل اعلام مي گردد: ۱- علي اصغرفلاحي ۲- سيد كمال هوشمند ۳- احسان ملك محمدي ۴- مهدي نوروزي ۵- داود منصوري ۶- امير آقاياني ۷- اسدا… صوفي ۸- منصور صفري ۹- محمود فرجي

در اين ميان مسابقات تير اندازي جانبازان با حضور تيمهاي شركتهاي پالايشي نفت تهران, اصفهان, اراك و كرمانشاه به ميزباني شركت پالايش اصفهان برگزار شد كه در نهايت تيم اراك سوم و اصفهان قهرمان اين دوره از بازيها شد و تيم تهران مقام دوم را از آن خود نمود.اسامي تيم تير اندازي به شرح ذيل اعلام مي شود: در رشته تفنگ: ا- حسين مهر آور ۲- غلام باقري ۳- رضا بابايي در رشته تپانچه: ا- نجفعلي رضايي ۲- ساروقي نيا ۳- كمال آبادي

در ضمن در مسابقات دارت جانبازان آقاي شعبانعلي كارچاني مقام سوم انفرادي را از آن خود نمود. .