قهرمانی تیم آمادگی جسمانی خواهران شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند درپالایشگاهای کشور

ه گزارش روابط عمومی پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند در مسابقات آمادگی جسمانی خواهران در رده سنی بالای ۲۶ سال شرکتهای پالایشی کشورکه به میزبانی پالایشگاه امام خمینی شازند و با حضورتیم های آبادان، بندرعباس، امام خمینی شازند ، تهران ، تبریز ، شیراز و لاوان برگزار شد تیم آمادگی جسمانی خواهران این شرکت توانست با اقتدار کامل به مقام اول دست یابد.. .

به گزارش روابط عمومی پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند در مسابقات آمادگی جسمانی خواهران در رده سنی بالای ۲۶ سال شرکتهای پالایشی کشورکه به میزبانی پالایشگاه امام خمینی شازند و با حضورتیم های آبادان، بندرعباس، امام خمینی شازند ، تهران ، تبریز ، شیراز و لاوان برگزار شد تیم آمادگی جسمانی خواهران این شرکت توانست با اقتدار کامل به مقام اول دست یابد.

:اسامی تیم شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند در این دوره از مسابقا ت عبارت است از

سمیرا نوری ۲ طاهره عظیمی ۳ الهه شاهوردی ۴ سعیده فرامرزی ۵ بی بی قدیری ۶ ملیحه عزیز محمدی ۷ عفت هداوند ۸ شیرین هاشمی دزفولی ۹ صدیقه نوبخت ۱۰ بتول شمس الهی ۱۱ راضیه بزگ جهانی ۱۲ میترا روحانی مقدم ۱۳ وجیهه زمانی

هدایت تیم به مربیگری خانم روحانی مقدم و سرپرستی آن بر عهده خانم عباسیان بوده است