۳۰ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

قهرمانی تيم آمادگی جسمانی خواهران شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند درپالايشگاهاي كشور

ه گزارش روابط عمومي پالايشگاه امام خميني(ره) شازند در مسابقات آمادگی جسمانی خواهران در رده سنی بالای ۲۶ سال شركتهاي پالايشي كشوركه به ميزباني پالايشگاه امام خمینی شازند و با حضورتيم هاي آبادان، بندرعباس، امام خمینی شازند ، تهران ، تبریز ، شیراز و لاوان برگزار شد تيم آمادگی جسمانی خواهران اين شركت توانست با اقتدار کامل به مقام اول دست یابد.. .

به گزارش روابط عمومي پالايشگاه امام خميني(ره) شازند در مسابقات آمادگی جسمانی خواهران در رده سنی بالای ۲۶ سال شركتهاي پالايشي كشوركه به ميزباني پالايشگاه امام خمینی شازند و با حضورتيم هاي آبادان، بندرعباس، امام خمینی شازند ، تهران ، تبریز ، شیراز و لاوان برگزار شد تيم آمادگی جسمانی خواهران اين شركت توانست با اقتدار کامل به مقام اول دست یابد.

:اسامي تيم شركت پالايش نفت امام خميني (ره)شازند در اين دوره از مسابقا ت عبارت است از

سميرا نوري ۲ طاهره عظيمي ۳ الهه شاهوردي ۴ سعيده فرامرزي ۵ بي بي قديري ۶ مليحه عزيز محمدي ۷ عفت هداوند ۸ شيرين هاشمي دزفولي ۹ صديقه نوبخت ۱۰ بتول شمس الهي ۱۱ راضيه بزگ جهاني ۱۲ میترا روحانی مقدم ۱۳ وجیهه زمانی

هدایت تیم به مربیگری خانم روحانی مقدم و سرپرستی آن بر عهده خانم عباسیان بوده است