۳۰ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

قهرمانی تيم آمادگی جسمانی خواهران شركت پالايش نفت امام خميني(ره) شازند درپالايشگاهاي كشور

به گزارش روابط عمومي پالايشگاه امام خميني(ره) شازند در مسابقات آمادگی جسمانی خواهران در رده سنی زیر ۲۶ سال شركتهاي پالايشي كشوركه به ميزباني پالايشگاه امام خمینی شازند و با حضورتيم هاي آبادان، بندرعباس، امام خمینی شازند ،تهران،تبریز ، شیراز ولاوان برگزار شد تيم آمادگی جسمانی خواهران اين شركت توانست با اقتدار کامل به مقام اول دست یابد.. .

به گزارش روابط عمومي پالايشگاه امام خميني(ره) شازند در مسابقات آمادگی جسمانی خواهران در رده سنی زیر ۲۶ سال شركتهاي پالايشي كشوركه به ميزباني پالايشگاه امام خمینی شازند و با حضورتيم هاي آبادان، بندرعباس، امام خمینی شازند ،تهران،تبریز ، شیراز ولاوان برگزار شد تيم آمادگی جسمانی خواهران اين شركت توانست با اقتدار کامل به مقام اول دست یابد.

اسامي تيم شركت پالايش نفت امام خميني (ره)شازند در اين دوره از مسابقا ت عبارت است از :

نوشين بابا خاني – زهرا – پروين فريدوني – زهرا صابري – زهرا الهياري – ندا – ربابه ذولقدري – ميترا روحاني مقدم – وجيهه عباسيا ن

هدایت تیم به مربیگری خانم روحانی مقدم (میرهادی)و سرپرستی خانم عباسیان بوده است