قهرمانی تیم آمادگی جسمانی خواهران شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند درپالایشگاهای کشور

به گزارش روابط عمومی پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند در مسابقات آمادگی جسمانی خواهران در رده سنی زیر ۲۶ سال شرکتهای پالایشی کشورکه به میزبانی پالایشگاه امام خمینی شازند و با حضورتیم های آبادان، بندرعباس، امام خمینی شازند ،تهران،تبریز ، شیراز ولاوان برگزار شد تیم آمادگی جسمانی خواهران این شرکت توانست با اقتدار کامل به مقام اول دست یابد.. .

به گزارش روابط عمومی پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند در مسابقات آمادگی جسمانی خواهران در رده سنی زیر ۲۶ سال شرکتهای پالایشی کشورکه به میزبانی پالایشگاه امام خمینی شازند و با حضورتیم های آبادان، بندرعباس، امام خمینی شازند ،تهران،تبریز ، شیراز ولاوان برگزار شد تیم آمادگی جسمانی خواهران این شرکت توانست با اقتدار کامل به مقام اول دست یابد.

اسامی تیم شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند در این دوره از مسابقا ت عبارت است از :

نوشین بابا خانی – زهرا – پروین فریدونی – زهرا صابری – زهرا الهیاری – ندا – ربابه ذولقدری – میترا روحانی مقدم – وجیهه عباسیا ن

هدایت تیم به مربیگری خانم روحانی مقدم (میرهادی)و سرپرستی خانم عباسیان بوده است