۲۵ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

نشست صميمي مديرعامل با خانواده هاي داراي فرزند معلول در شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند

به گزارش روابط عمومي به همت اداره روابط كار و مددكاري اجتماعي و امور ايثارگران شركت

با موافقت مديرعامل شرکت؛ مراسم تقدير و سپاس مادران و همسران وفادار داراي فرزند معلول به پاس مشقتها و تلاشهاي  بي وقفه آنها در ساليان متوالي از عزيزان معلولشان در باشگاه خدمات اجتماعي شهر مهاجران برگزار گرديد.

در ابتداي اين مراسم سخنران جلسه حجه السلام و المسلمين دكتر نوروزي (دكتراي روانشناسي) ايراد سخن داشتند و بعد در يك نشست صميمي، خانواده ها مشكلات و درخواستهايشان را با مدير عامل مطرح نمودند و در پايان مراسم از فرزندان معلول و مادرانشان تقدير شد و مهمانان روزه خود را افطار كردند.