۲۳ آذر ۱۳۹۶

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

مديريت انرژي
بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

نشست صميمي مديرعامل با خانواده هاي داراي فرزند معلول در شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند

به گزارش روابط عمومي به همت اداره روابط كار و مددكاري اجتماعي و امور ايثارگران شركت

با موافقت مديرعامل شرکت؛ مراسم تقدير و سپاس مادران و همسران وفادار داراي فرزند معلول به پاس مشقتها و تلاشهاي  بي وقفه آنها در ساليان متوالي از عزيزان معلولشان در باشگاه خدمات اجتماعي شهر مهاجران برگزار گرديد.

در ابتداي اين مراسم سخنران جلسه حجه السلام و المسلمين دكتر نوروزي (دكتراي روانشناسي) ايراد سخن داشتند و بعد در يك نشست صميمي، خانواده ها مشكلات و درخواستهايشان را با مدير عامل مطرح نمودند و در پايان مراسم از فرزندان معلول و مادرانشان تقدير شد و مهمانان روزه خود را افطار كردند.