ستاد اقامه نماز

ستاد اقامه نماز شرکت پالایش نفت شازند اراک با تعداد ۶ عضو در ستاد اصلی شرکت نسبت به انجام خطوط مشی و اهداف فرهنگی و مذهبی شرکت در راستای اقامه نماز در بین کارکنان و خانواده های محترم آنان با تولیت ۲ مسجد بزرگ و ۱۰ نمازخانه فعالیتهای خود را بر اساس دستور العملهای ستاد اقامه نماز وزارت نفت و شورای اقامه نماز استان مرکزی برنامه ریزی و اجرا می نماید . «امید است در این راستا با بهره مندی از پیشنهادها و انتقادات سازنده بتوانیم روح معنوی نماز را در همکاران و خانواده آنان زنده تر نماییم»

فعالیتهای شرکت در زمینه نماز