۱۹ آذر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

ستاد اقامه نماز

ستاد اقامه نماز شركت پالايش نفت شازند اراك با تعداد ۶ عضو در ستاد اصلي شركت نسبت به انجام خطوط مشي و اهداف فرهنگي و مذهبي شركت در راستاي اقامه نماز در بين كاركنان و خانواده هاي محترم آنان با توليت ۲ مسجد بزرگ و ۱۰ نمازخانه فعاليتهاي خود را بر اساس دستور العملهاي ستاد اقامه نماز وزارت نفت و شوراي اقامه نماز استان مركزي برنامه ريزي و اجرا مي نمايد . «اميد است در اين راستا با بهره مندي از پيشنهادها و انتقادات سازنده بتوانيم روح معنوي نماز را در همكاران و خانواده آنان زنده تر نماييم»

فعاليتهاي شركت در زمينه نماز