۲۷ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

شركت كاركنان پالايشگاه و حراست در سمينار آموزشي امنيت شبكه

كاركنان پالايشگاه و حراست شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند در سمينار آموزشي امنيت شبكه شركت نمودند.

به گزارش روابط عمومي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند

سمينار آموزشي امنيت شبكه در مورخ ۱۵/۹/۹۵ توسط استاد معيني كيا براي تعدادي از كاربران و نيروهاي حراست برگزار گرديد.

اين گزارش مي افزايد كاربران اين پالايشگاه موفق شدند در اين دوره راه هاي نفوذ هكرها را در شبكه مجازي شناسايي و همچنين استفاده صحيح از اينترنت را آموزش ببينند.

net-security