۲۴ آبان ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

افتتاح واحد۱۳(واحد تصفيه هيدروژني نفت گاز) پالايشگاه امام خميني(ره)شازند

امروز پنج شنبه مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ واحد۱۳(واحد تصفيه هيدروژني نفت گاز) پالايشگاه امام خميني(ره)شازند با ظرفيت توليد روزانه ۱۲ ميليون ليتر گازوئيل با استاندارد جهاني يورو ۴ با حضور جناب آقاي مهندس كاظمي معاون محترم وزيرنفت و مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران امروز به طور رسمي به بهره برداري رسيد. در اين واحد ميزان گوگرد به ۵۰ جزء در ميليون رسيد و ميزان ۵۰ تني گوگرد از گازوئيل استحصال مي گردد.