ایده متخصص جوان شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره)شازند بعنوان ایده برتر انتخاب گردید

ایده سید محمد صالح دریاباری از کارکنان اداره مهندسی پالایش شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند به عنوان یکی از ایده های خلاقانه برتر متخصصان جوان صنعت نفت با عنوان”استفاده از نفت کوره سنگین بدون نیاز به تصفیه” انتخاب گردید.. .

ایده سید محمد صالح دریاباری از کارکنان اداره مهندسی پالایش شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند به عنوان یکی از ایده های خلاقانه برتر متخصصان جوان صنعت نفت با عنوان”استفاده از نفت کوره سنگین بدون نیاز به تصفیه” انتخاب گردید. همچنین گزارش فنی ایشان با عنوان”بررسی پدیده هیدرات و بازدارنده های هیدرات در صنایع نفت” که با مطالعه موردی تشکیل هیدرات در واحد هیدروکراکر می پردازد در سال ۱۳۸۷ توانست به عنوان تألیف علمی برتر انتخاب گردد

.

اطلاعات کامل و گزارش فنی در سایت متخصصان جوان صنعت نفت به آدرس www.javan.mop.ir موجود می باشد و فایل ضمیمه در زیر برای مشاهده عموم قرار داده شده است.

روابط عمومی این موفقیت را به ایشان،خانواده محترم و کلیه کارکنان پالایشگاه تبریک می گوید.