۲۷ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

با اجراي كامل طرح توسعه بنزين توليدي پالايشگاه امام خميني (ره) شازند ۴ برابر مي شود

قبل از اجراي طرح توسعه، پالايشگاه امام خميني (ره) شازند روزانه ۴ ميليون بنزين توليد مي كرد كه با اجراي كامل طرح،‌شاهد افزايش توليد بنزين به ميزان ۱۶ ميليون ليتر خواهيم بود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، مدير عامل شركت پالايش نفت امام خميني (ره ) شازند با بيان اين كه طرح توسعه اين پالايشگاه از سال ۱۳۸۵ آغاز شده گفت: اين طرح اهدافي همچون افزايش ظرفيت خوراك از ۱۷۰ به ۲۵۰ هزار بشكه، افزايش ظرفيت توليد بنزين به صورت ويژه از ۴ به ۱۶ ميليون ليتر را در نظر دارد. ضمن اينكه افزايش كيفيت فرآورده هاي نفتي از جمله نفت سفيد ،‌نفت گاز، كاهش نفت كوره از ۱۲ به ۴/۲ ميليون ليتر ، افزايش نفت ترش به عنوان خوراك شركت و مسايل زيست محيطي نيز مورد توجه بوده است.
مجيد رجبي اظهار داشت: در طرح توسعه پالايشگاه امام خميني (ره) شازند ۱۴ واحد عملياتي اضافه خواهد شد و تاكنون واحد تقطير با ظرفيت ۸۰ هزار بشكه در روز واحد بنزين سازي شماره ۲ (واحد ۱۲) با ظرفيت توليد ۳ ميليون ليتر بنزين با اكتان (درجه آرام سوزي) ۱۰۰ راه اندازي شده است.
وي افزود: واحد آيزومريت با ظرفيت توليد يك ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه در روز و واحد تصفيه KHT (يا تصفيه نفت سفيد) نيز كه حدود ۴ ميليون ليتر نفت سفيد را تصفيه مي كند، نيز به مرحله اجرا رسيده است.
رجبي از بهره برداري واحدهاي GHT, RFCC وRCD در فصل دوم سال جاري خبر داد و گفت: با پايان واحدهاي مذكور توليد روزانه بنزين به ۱۶ ميليون ليتر، گازوئيل به ۱۰ ميليون ليتر با گوگرد زير PPM 50 طبق استاندارد بين المللي يورو ۴ مي رسد. همچنين توليد گوگرد از ۶۰ تن در روز به ۷۰۰ تن افزايش مي يابد و زمينه صادرات اين محصول را فراهم خواهد آورد.
وي ادامه داد: گاز مايع توليدي اين پالايشگاه از ۶۰۰ تن به ۲۰۰۰ تن در روز افزايش خواهد داشت و اين نكته نيز قابل توجه ايت كه پروپيلن كه در هيچ پالايشگاهي توليد نمي شود در اين پالايشگاه با ظرفيت يک ميليون و ۲۰۰ هزار ليتر در روز توليد خواهد شد.