۲۷ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

آموزش كار در ارتفاع و حفاظت از سقوط توسط واحد HSE

كار در محيط‌هاي صنعتي همواره با مخاطرات بهداشتي، ايمني و زيست‌محيطي همراه است. اين مخاطرات در فعاليتهاي مختلف كاري مي‌تواند به شكلهاي متفاوتي ظاهر شده و در صورت عدم برنامه‌ريزي و كنترل صحيح، پيامدهايي را به دنبال داشته باشد كه گاهي اوقات جبران آنها به هيچ‌وجه امكانپذير نيست. از اين رو لحاظ نمودن برنامه‌هاي كنترلي و پيشگيرانه به منظور جلوگيري از بروز پيامدهاي ناگوار در محيط كار امري ضروري است. يكي از راهكارهاي مؤثر و كارآمد پيشگيرانه، آموزش پرسنل نسبت به مخاطرات محيط كاري و شرايط و رفتارهاي ناايمن و در نتيجه ارتقاي آگاهي و كاهش خطاهاي انساني مي‌باشد كه واحد آموزش HSE شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند بصورت جدي و مستمر پيگير آن مي‌باشد.

« كار در ارتفاع » از جمله فعاليتهايي است كه در محيط ‌هاي كاري پالايشگاهي بصورت روزمره يا براي انجام برنامه‌هاي تعمير و نگهداري انجام مي‌شود. شرايط خاص كار در ارتفاع، آن را به فعاليتي خاص از نظر نوع مخاطرات و پيامدهاي حوادث احتمالي آن تبديل نموده است. آشنايي و آگاهي كامل نفرات درگير نسبت به ايمني كار در ارتفاع نقش مؤثري در كاهش حوادث خواهد داشت.

لذا واحد آموزش HSE اقدام به برگزاري دوره سه روزه ايمني كار در ارتفاع و حفاظت از سقوط در تاريخ ۲۱ تا ۲۳ آبان توسط كارشناس شركت فرافن‌آموز ايليا نماينده اتحاديه بين‌المللي كار با طناب صنعتي (I.R.A.T.A) نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند يك دوره سه روزه آموزش كار در ارتفاع و حفاظت از سقوط توسط واحد HSE براي ۱۵ نفر از كاركنان ايمني و آتش‌نشاني پالايشگاه ، با حضور نمايندگان HSE و شركتهاي پيمانكاري برگزارشد كه در دو روز اول مباحث تئوري شامل اصول كار در ارتفاع، حفاظت در برابر سقوط ، مدت زمان يك سقوط ، استانداردهاي مرتبط با كار در ارتفاع و سقوط ، فاكتور سقوط ، كاهش احتمال بروز خطر در صورت استفاده از PPE ، انتخاب دقيق و نصب مطمئن تكيه‌گاهها ، سازماندهي مناسب مكان كار، ايجاد ايمني حين انجام عمليات و … مطرح گرديد. در روز سوم و پيان دوره ، كار عملي بر روي داربست بود كه در سوله نقليه انجام شد و طي آن كليه لوازم و تجهيزات كمكي و حفاظتي كار در ارتفاع شامل هارنس ساده چند منظوره ، كلاه كار در ارتفاع ، ليناردهاي قابل تنظيم ، طنابهاي مقاوم در برابر حرارت ، جاذبهاي انرژي ، كارابين‌هاي قفل شونده ، ابزار فورد با ترمز خودكار ، تجهيزات ايجاد تكيه‌گاه و لايف‌لاين سيار معرفي و نحوه استفاده از آنها بصورت عملي تشريح گرديد . . اين گزارش مي افزايد مهندس رجبي مديرعامل شركت كه از نزديك شاهد آموزش عملي كار در ارتفاع و حفاظت از سقوط و چگونگي دسترسي به طناب ، صعود و فرود ايمن و نجات مصدوم بودند با ابراز خرسندي از پياده سازي فرهنگ HSE و برگزاري اين دوره كه براي اولين بار انجام شد طي سخناني نسبت به استمرار آموزشهاي HSE در جهت كاهش حوادث بويژه كار در ارتفاع تاكيد نمودند و در پايان ، آزمون تئوري از نفرات شركت‌كننده برگزار گرديد .