آموزش کار در ارتفاع و حفاظت از سقوط توسط واحد HSE

کار در محیط‌های صنعتی همواره با مخاطرات بهداشتی، ایمنی و زیست‌محیطی همراه است. این مخاطرات در فعالیتهای مختلف کاری می‌تواند به شکلهای متفاوتی ظاهر شده و در صورت عدم برنامه‌ریزی و کنترل صحیح، پیامدهایی را به دنبال داشته باشد که گاهی اوقات جبران آنها به هیچ‌وجه امکانپذیر نیست. از این رو لحاظ نمودن برنامه‌های کنترلی و پیشگیرانه به منظور جلوگیری از بروز پیامدهای ناگوار در محیط کار امری ضروری است. یکی از راهکارهای مؤثر و کارآمد پیشگیرانه، آموزش پرسنل نسبت به مخاطرات محیط کاری و شرایط و رفتارهای ناایمن و در نتیجه ارتقای آگاهی و کاهش خطاهای انسانی می‌باشد که واحد آموزش HSE شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند بصورت جدی و مستمر پیگیر آن می‌باشد.

« کار در ارتفاع » از جمله فعالیتهایی است که در محیط ‌های کاری پالایشگاهی بصورت روزمره یا برای انجام برنامه‌های تعمیر و نگهداری انجام می‌شود. شرایط خاص کار در ارتفاع، آن را به فعالیتی خاص از نظر نوع مخاطرات و پیامدهای حوادث احتمالی آن تبدیل نموده است. آشنایی و آگاهی کامل نفرات درگیر نسبت به ایمنی کار در ارتفاع نقش مؤثری در کاهش حوادث خواهد داشت.

لذا واحد آموزش HSE اقدام به برگزاری دوره سه روزه ایمنی کار در ارتفاع و حفاظت از سقوط در تاریخ ۲۱ تا ۲۳ آبان توسط کارشناس شرکت فرافن‌آموز ایلیا نماینده اتحادیه بین‌المللی کار با طناب صنعتی (I.R.A.T.A) نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند یک دوره سه روزه آموزش کار در ارتفاع و حفاظت از سقوط توسط واحد HSE برای ۱۵ نفر از کارکنان ایمنی و آتش‌نشانی پالایشگاه ، با حضور نمایندگان HSE و شرکتهای پیمانکاری برگزارشد که در دو روز اول مباحث تئوری شامل اصول کار در ارتفاع، حفاظت در برابر سقوط ، مدت زمان یک سقوط ، استانداردهای مرتبط با کار در ارتفاع و سقوط ، فاکتور سقوط ، کاهش احتمال بروز خطر در صورت استفاده از PPE ، انتخاب دقیق و نصب مطمئن تکیه‌گاهها ، سازماندهی مناسب مکان کار، ایجاد ایمنی حین انجام عملیات و … مطرح گردید. در روز سوم و پیان دوره ، کار عملی بر روی داربست بود که در سوله نقلیه انجام شد و طی آن کلیه لوازم و تجهیزات کمکی و حفاظتی کار در ارتفاع شامل هارنس ساده چند منظوره ، کلاه کار در ارتفاع ، لیناردهای قابل تنظیم ، طنابهای مقاوم در برابر حرارت ، جاذبهای انرژی ، کارابین‌های قفل شونده ، ابزار فورد با ترمز خودکار ، تجهیزات ایجاد تکیه‌گاه و لایف‌لاین سیار معرفی و نحوه استفاده از آنها بصورت عملی تشریح گردید . . این گزارش می افزاید مهندس رجبی مدیرعامل شرکت که از نزدیک شاهد آموزش عملی کار در ارتفاع و حفاظت از سقوط و چگونگی دسترسی به طناب ، صعود و فرود ایمن و نجات مصدوم بودند با ابراز خرسندی از پیاده سازی فرهنگ HSE و برگزاری این دوره که برای اولین بار انجام شد طی سخنانی نسبت به استمرار آموزشهای HSE در جهت کاهش حوادث بویژه کار در ارتفاع تاکید نمودند و در پایان ، آزمون تئوری از نفرات شرکت‌کننده برگزار گردید .