۲۹ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

فاز ۲ طرح توسعه پالايشگاه امام خميني با حضور رييس جمهور به بهره برداري رسيد

فاز دو طرح افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت فرآورده هاي شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند با حضور رييس جمهور، به بهره برداري رسيد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، با بهره برداري از اين فاز كه شامل واحد ۱۲ (تصفيه هيدروژني نفتا) و واحد ۳۳ (ايزومريزاسيون) مي باشد، امكان افزايش ظرفيت توليد بنزين پالايشگاه امام خميني (ره) شازند از ۴ ميليون ليتر به ۸.۳ ميليون ليتر در روز فراهم شد.
بر اساس اين گزارش با اجراي كامل طرح توسعه پالايشگاه امام خميني (ره) شازند تا پايان امسال كه در واقع احداث پالايشگاهي جديد در كنار پالايشگاه فعال کنوني است، انتظار مي‌رود اين پالايشگاه ظرفيت توليد بنزين خود را به ۳.۴ برابر کل ظرفيت موجود افزايش دهد و روزانه ۱۶ ميليون ليتر بنزين با عدد اکتان ۹۵ تا ۱۰۰ توليد کند.
همچنين تغيير خوراک پالايشگاه و افزايش ظرفيت پالايشي از روزانه ۱۷۰ هزار بشکه نفت خام سبک به روزانه ۲۵۰ هزار بشکه مخلوطي از نفت خام سبک و سنگين براي جلوگيري از واردات بنزين و فرآورده هاي نفتي، افزايش توليد بنزين و محصولات مطابق با استانداردهاي کيفي اروپا همچنين ساخت پالايشگاهي با توجه به الزامات زيست محيطي از مهمترين اهداف اجراي طرح توسعه در پالايشگاهي با اين ظرفيت است.