۲۹ مهر ۱۳۹۷

اشتراك مطالب

اشتراک rss مطالب

اشتراک توسط ایمیل:

بايگاني موضوعي
بایگانی ماهانه

واگذاري ۷ پالايشگاه نفت تا يكي دو ماه آينده

مهندس ضيغمي معاون وزير و مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش روز گذشته (۶ شهريور) در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران كه به مناسبت هفته دولت برگزار شد، واگذاري شركت ها در قالب اصل ۴۴ را يكي از اولويت هاي كاري مهم اين شركت در سال ۹۰ برشمرد و گفت: تا يكي دو ماه آينده ۷ پالايشگاه از ۹ پالايشگاه موجود كشور به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، وي در خصوص چگونگي واگذاري شركت ملي پخش به بخش خصوص گفت: بر اساس قانون بخش هاي حاكميتي اين شركت به صورت مديريت در شركت ملي پالايش و پخش باقي مانده و ساير وظايف به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
معاون وزير نفت در ادامه با بيان اينكه ۹۰ درصد وظايف شركت خطوط لوله و مخابرات نفت حاكميتي است، اضافه كرد: وظايف حاكميتي اين شركت نيز به عنوان مديريت در شركت ملي پالايش و پخش باقي مي ماند.
مهندس ضيغمي شرايط واگذاري شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت را نيز مشابه دو شركت ديگر عنوان كرد و گفت: وظايف حاكميتي اين شركت نيز به صورت مديريت در شركت ملي پالايش و پخش باقي مي ماند كه البته به اعتقاد ما بالاي ۹۰ درصد وظايف اين شركت حاكميتي است.
مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش در خصوص واگذاري شركت هاي پالايشي نيز گفت: به جز دو شركت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند و آبادان كه ۱۰۰ درصد در اختيار دولت باقي مي ماند، ساير پالايشگاه به طور كامل واگذار خواهند شد.